Bijdrage AWBZ en vermogen

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
01-11-2015
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Bijdrage AWBZ en vermogen

Regelmatig adviseren wij mensen met een vermogen die in een AWBZ-instelling worden opgenomen.  De essentie is dat uw vermogen zal meetellen bij het bepalen van de eigen bijdrage bij uw vertrek naar een verpleegtehuis / zorginstelling / AWBZ-instelling, deze eigen bijdrage kan oplopen tot boven de 2.000 euro per maand. Daarnaast telt het vermogen ook mee bij het bepalen van uw recht op zorgtoeslag, huurtoeslag of het kindgebonden budget. 

Hoe ontloopt u de bijdrage / vermogenstoets aan de AWBZ-instelling?

U kunt op verschillende manieren de vermogenstoets ontlopen. Mensen met vermogen hebben minder snel recht op toeslagen en moeten soms een hogere eigen bijdrage betalen voor de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) of de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
U kunt deze vermogenstoets legaal op eenvoudige wijze omzeilen. Deze vermogenstoets is al tijden van toepassing op de huurtoeslag. Sinds 2013 wordt de vermogenstoets belangrijker omdat deze ook geldt voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Daarnaast telt het vermogen sinds 2013 ook mee voor de eigen bijdrage voor de AWBZ / WMO.

De belangenverschillen:

Het vermogen heeft op de toeslagen veelal een beperkte invloed, voor de eigen bijdrage in een verpleegtehuis is de invloed zeer fors.

 1. Zorgtoeslag: maximaal € 170 (afgerond per maand).
 2. Kindgebonden budget: maximaal € 250 (afgerond per maand).
 3. Eigen bijdrage verpleegtehuis: maximaal € 2.285 (afgerond per maand) (cijfers 2015)

Peildatum

Het gaat om uw vermogen. Voor de toeslagen over 2013 wordt er gekeken naar uw vermogen per 1 januari 2013. Voor de eigen bijdrage aan het verpleegtehuis wordt er gekeken naar uw vermogen per 1 januari 2011. Eventueel kunt u verzoeken om de peildatum te wijzigen. De eerstvolgende peildatum is 1 januari 2014, handelen in 2013 is dus verstandig. Het effect voor de eigen bijdrage is dan pas merkbaar in 2016, dus u bent echt met de toekomst bezig.
Het is verstandig om het vermogen dat bekend is bij het CAK te controleren. Deze instelling krijgt het vermogen van de Belastingdienst en soms worden er fouten gemaakt. De meeste fouten worden gemaakt bij de eigen woning, deze telt niet mee voor uw vermogen maar soms wordt de eigen woning onjuist geïnterpreteerd. Een eigen woning welke leeg staat wordt nog 2 jaar gezien als eigen woning. Als een huis te koop staat, blijft de woning zelfs nog langer in box 1 (telt niet mee voor vermogenstoets). Als u in 2011 bent opgenomen in een verzorgingstehuis, dan telt dit eigen vermogen pas in 2016 mee voor het bepalen van de eigen bijdrage.

Mogelijke oplossingen verlagen vermogen

De belangrijkste oplossingen om uw vermogen te verlagen zijn:
 1. Controleer uw vermogen en bekijk of dit juist is vastgesteld.
 2. Vraag om een wijziging van het peiljaar.
 3. Verricht een grote privé-uitgave, zoals een bankstel, boot, auto, kunst, etc. Doe deze uitgave in 2015.
 4. Betaal uw belastingen / schulden / hypotheek in 2015 (of los deze af).
 5. Stort een extra bedrag op uw kapitaalverzekering, belegging, spaarrekening welke is gekoppeld aan uw hypotheek.
 6. Betaal uw hypotheekrente voor de eerste 6 maanden van 2016 in het vooruit.
 7. Laat het geld in uw B.V. of onderneming staan (zie onder voor procedure hierover)
 8. Stort het vermogen in een B.V.
 9. Sluit een lijfrente of bankspaarlijfrente af (mits u jonger bent dan 65 jaar en een pensioentekort heeft).
 10. Schenk geld aan de kinderen (€ 5.000 belastingvrij) of kleinkinderen (€ 2.000 belastingvrij). Soms mag u eenmalig meer storten (zelfs € 51.000 per kind). Soms is meer schenken ook interessant, de heffing is dan 10% of 20%.
 11. Betaal het erfdeel van uw kinderen eerder uit (speelt bij langstlevende testamenten en vruchtgebruiktestamenten).

Procedure oprichten BV

Mevrouw X wordt opgenomen in een verzorgingstehuis, ze heeft een substantieel vermogen en moet dus een hoge eigen bijdrage betalen. Er wordt besloten om het vermogen in een BV te storten waardoor het box 3 vermogen is verdwenen (verplaatst zich van box 3 naar box 2). Het vermogen van mevrouw X wordt beheerd door de heer Y (bewindvoerder). De rechter is het niet met de oprichting van de BV eens. Het vermogen wordt namelijk verplaatst naar een afzonderlijke nieuwe juridische entiteit en het spaargeld wordt dan beheerd door een bestuurder (van de BV). De rechter is het hier niet mee eens (Gerechtshof Den Bosch d.d 21 augustus 2014) . Vorenstaande zegt niets over de fiscale mogelijkheden !Belastingtip

Vermogen van uw minderjarige kinderen of vermogen uit een schadevergoeding hoeft u meestal niet mee te tellen voor de vermogenstoets. Daarnaast mag u in ieder geval een vermogen van € 21.000 per persoon bezitten voordat u aan een korting toekomt. Ouderen hebben soms nog recht op een hogere vrijstelling welke kan oplopen tot € 27.000. Voor de leesbaarheid worden bedragen in dit artikel afgerond.

Meer weten van bijdrage awbz en vermogen

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte