Doorwerken na 60 levert (nog even) extra geld op

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
21-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Doorwerken na 60 levert (nog even) extra geld op

60-Plussers die doorwerken krijgen een bonus, de zogenaamde werkbonus. Vanaf het jaar waarin u 61 wordt heeft u recht op de werkbonus. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen. Uw jaarinkomen moet hoger zijn dan 90% van het wettelijk minimumloon. Verdiend u meer dan 175% van het wettelijk minimumloon, dan heeft u geen recht meer op de werkbonus. De werkbonus stopt na het jaar dat u 64 bent geworden.

Hoe hoog is de werkbonus?

De werkbonus is maximaal € 1.119. Dit bereikt u bij een inkomen tussen de 100% en 120% van het wettelijk minimumloon. Daarboven wordt de werkbonus weer afgebouwd, uiteindelijk tot € 0 bij een inkomen van 175% van het wettelijk minimumloon.   

Hoe vraagt u de werkbonus aan?

De werkbonus is een heffingskorting, net als bijvoorbeeld de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. De werkbonus wordt niet meegenomen in de loonheffingskorting die uw werkgever toepast bij het bepalen van de op uw salaris in te houden loonheffing. Dit betekent echter niet dat u de werkbonus apart aan dient te vragen. Net als alle andere heffingskortingen komt ook de werkbonus aan de orde in uw aangifte inkomstenbelasting. Als u aan de voorwaarden voldoet, dan zal de werkbonus automatisch toegekend worden. Het indienen van uw aangifte is dus voldoende.

Einde werkbonus per 2015/2018

De werkbonus wordt vanaf 2015 gesloten voor nieuwe gevallen. Dus alleen personen die ook in 2014 recht op de doorwerkbonus hebben, behouden het recht hierop in 2015 (mits ze voldoen aan de overige voorwaarden). Dit betekent dat de werkbonus feitelijk per 2018 ten einde komt.

Belastingtip 1: voor wie geldt de werkbonus?

De werkbonus geldt ook voor ondernemers, freelancers en mensen met overig inkomen uit arbeid.

Belastingtip 2: hoeveel uur moet ik werken?

Er geldt geen minimaal aantal uren voor de werkbonus, u moet alleen meer verdienen dan 90% van het wettelijk minimumloon.

Belastingtip 3: hoe krijg ik mijn werkbonus?

U moet aangifte inkomstenbelasting doen om de bonus te ontvangen. De Belastingdienst houdt automatisch rekening met de werkbonus. Als u de werkbonus maandelijks vooruit wilt ontvangen, dan moet u een voorlopige teruggaaf aanvragen. 

Belastingtip 4: Wat als u normaal geen aangifte doet?

Als u jaarlijks geen aangifte inkomstenbelasting indient maar wel recht denkt te hebben op deze werkbonus, dien dan vanaf nu weer jaarlijks uw aangifte in. Het hiervoor benodigde programma vindt u op de website van de Belastingdienst.

De doorwerkbonus

De werkbonus is met ingang van 2013 ingevoerd. Tot 2013 was er de doorwerkbonus. Deze is met de invoering van de werkbonus komen te vervallen. 

Hoe hoog was de doorwerkbonus (cijfers 2012)

  1. Leeftijd: 62 jaar. Bonus: 1,5%. Maximale bonus: €    718.
  2. Leeftijd: 63 jaar. Bonus: 6%.    Maximale bonus: € 2.872.
  3. Leeftijd: 64 jaar. Bonus: 8,5%. Maximale bonus: € 4.069.
  4. Leeftijd: 65 jaar. Bonus: 2%.    Maximale bonus: €     957.
  5. Leeftijd: 66 jaar. Bonus: 2%.    Maximale bonus: €     957.
  6. Leeftijd: 67 jaar. Bonus: 1%.    Maximale bonus: €     478.

Inkomen tussen € 9.295 (minimum) en € 57.166 (maximum).  


Meer weten van doorwerken na 60 levert (nog even) extra geld op

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte