Geheimhoudingsverklaring

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
17-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Geheimhoudingsverklaring

De geheimhoudingsverklaring is veelal het vertrekpunt bij een bedrijfsovername. Laat een geheimhoudingsverklaring door een deskundige opstellen. Een advocaat of fiscaal jurist is veelal de beste adviseur in dit soort trajecten.

De geheimhoudingsverklaring is een overeenkomst tussen de verkoper en de koper, die ervoor moet zorgen dat partijen hun mond houden over de informatie die door de verkoper aan de koper wordt verstrekt. De koper mag de informatie enkel gebruiken voor het doel waarvoor deze wordt verstrekt: het beoordelen van de mogelijkheden van een bedrijfsovername. De informatie mag dus niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Wat staat er in de geheimhoudingsverklaring?

In een goede geheimhoudingsverklaring staan de volgende onderdelen: 

  • De verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt jegens derden strikt geheim gehouden.
  • De geheimhoudingsverklaring geldt voor de koper en diens adviseurs of overige ingeschakelde personen.
  • De verkoper wordt schadeloos gesteld als blijkt dat de informatie niet rechtmatig wordt gebruikt.
  • De potentiële koper mag geen werknemers van de verkoper in dienstbetrekking nemen.
  • De potentiële koper mag geen misbruik maken van bijvoorbeeld een klantenlijst, productspecificatie, etc.
  • De geheimhoudingsverklaring geldt niet voor publieke informatie.
  • Neem een zorgvuldig omschreven boete op, koppel hieraan het recht om volledige schadevergoeding te kunnen claimen.

Overname geheim houden

Als uw collega's, werknemers, klanten, vroegtijdig wetenschap dragen van een mogelijke overname, kan dit onrust veroorzaken. Kies het moment om te melden dat u wordt overgenomen dus zorgvuldig.  Bespreek dit zorgvuldig met uw overname-advocaat of fiscaal jurist.


Geheimhoudingsverklaring

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte