Vrijwilligersvergoeding betalen

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
10-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Vrijwilligersvergoeding betalen

Binnen een onderneming of B.V. met winstoogmerk kunt u geen vrijwilligersvergoeding betalen, binnen een sportvereniging of stichting (zonder winstoogmerk) wel.

De voorwaarden voor een vrijwilligersregeling

Op grond van de vrijwilligersregeling is het onder voorwaarden mogelijk om een belastingvrije vergoeding aan iemand te betalen. De vergoeding mag maximaal € 170 per maand en € 1.700 per jaar bedragen. De voorwaarden zijn:

 1. Vrijwilliger verricht werkzaamheden voor een organisatie zonder winstoogmerk.
 2. De organisatie mag geen B.V. of N.V. zijn, tenzij sportvereniging.
 3. De vrijwilliger verricht het werk niet als zijn beroep.
 4. De vergoeding mag niet in verhouding staan tot de omvang van de werkzaamheden, dit met name gezien het tijdsbeslag.
 5. De vrijwilliger is niet bij de organisatie in dienstbetrekking (geen gezagsverhouding).
 6. De vergoeding is niet hoger dan € 1.700 per jaar en niet hoger dan € 170 per maand en niet hoger dan € 4,50 per uur (mits ouder dan 23 jaar; indien jonger, dan € 2,50 per uur). Een hogere vergoeding is mogelijk, maar dan moet u een goede onderbouwing hebben (kilometers, onkosten, werkkamer, etc.). Overleg dit wel met een fiscaal jurist of belastingadviseur.
 7. Regeling is opgenomen in de wet. Zie hiertoe artikel 2 lid 6 Loonbelasting en artikel 3.96 letter c Wet inkomstenbelasting, lees deze bepalingen.
 8. Naast de vrijwilligersvergoeding mag er geen overige vergoeding (kostenvergoeding, reiskostenvergoeding, etc.) worden betaald, tenzij het geheel niet uitkomt boven de genoemde maxima.

Belastingtip: vergoeding als gift

Sommige instellingen werken met een zogenaamde vrijwilligersverklaring. Dit wil zeggen dat de persoon geen vergoeding ontvangt, maar hier wel recht op zou hebben. Deze vergoeding is dan aftrekbaar als gift in de aangifte inkomstenbelasting. Dit wordt soms door de Belastingdienst geaccepteerd, zie hiertoe onderstaande Kamerbrief. Let op dat het afzien van een vrijwilligersvergoeding niet kan worden gezien als gift, zie Gerechtshof Den Haag 6 april 2016 (Rolnummer ECLI NL GHDHA 2016 1490).

Belastingtip amateurgezelschap

Amateurgezelschappen kunnen soms ook gebruik maken van de vrijwilligersregeling, zie hiertoe deze notitie van het Ministerie. De leider van het gezelschap (niet VPB-plichtig) moet een verklaring aanvragen bij de Belastingdienst.

Voorbeelden vrijwilligersvergoeding

 1. Een voetbalvereniging betaalt aan Henk € 150 per maand gedurende 10 maanden, dit blijft binnen de norm van € 1.700, derhalve valt de vergoeding onder de vrijwilligersregeling.
 2. Een tennisvereniging betaalt aan Jaap € 140 per maand gedurende 10 maanden en daarnaast nog € 60 per maand voor reiskosten. Jaap komt boven het maandelijkse maximum, op Jaap is de vrijwilligersregeling niet van toepassing. Er moet worden vastgesteld of Jaap in dienstbetrekking is als werknemer.
 3. Een vrijwilliger krijgt € 2 per uur en werkt 100 uur per maand, hij krijgt dus € 200 per maand, dit gedurende 6 maanden (totaal € 1.200). Omdat de vergoeding meer is dan het maximum van € 170 per maand, valt de vrijwilliger niet onder de vrijwilligersregeling.
 4. Een hockeyvereniging voldoet aan Piet een vergoeding van € 7 per uur, zijn maximum komt niet boven de € 170 per maand resp. de € 1.700 per jaar. Piet valt niet onder de vrijwilligersregeling omdat de vergoeding per uur markt conform is.

Een vrijwilligersvergoeding en andere vergoedingen verwerkt u het beste met online boekhoudsoftware. Er  zijn diverse pakketten waarmee u dit snel, eenvoudig en vooral ook betrouwbaar kunt organiseren. Hieronder enkele voorbeelden:

 


Meer weten van vrijwilligersvergoeding betalen

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte