Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
5 + 4 =

Vergoeding voor vrijwilliger?

"Kan ik binnen mijn eenmanszaak, VOF, maatschap of B.V. een vrijwilliger een financiële vergoeding geven?" Nee, maar ...

Vrijwilligers binnen uw bedrijf

Bij voetbalverenigingen, stichtingen, musea, etc. werken veel vrijwilligers. Deze organisaties mogen op jaarbasis € 1.500 aan de vrijwilliger betalen (€ 150 per maand). De vergoeding bedraagt maximaal € 4,50 per uur (bij vrijwilligers jonger dan 23 jaar is dit € 2,50).

Ook binnen reguliere bedrijven (met winstoogmerk) werken soms vrijwilligers. Deze bedrijven mogen geen gebruik maken van de vrijwilligersregeling. De voorwaarden voor de vrijwilligersregeling zijn:

  1. Vrijwilliger verricht werkzaamheden voor een organisatie zonder winstoogmerk.
  2. De organisatie mag geen (bedrijf) B.V. of N.V. zijn, tenzij sportvereniging.
  3. De vrijwilliger verricht het werk niet als zijn beroep.
  4. De vergoeding mag niet in verhouding staan tot de omvang van de werkzaamheden, dit met name gezien het tijdsbeslag.
  5. De vrijwilliger is niet bij de organisatie in dienstbetrekking (geen gezagsverhouding).
  6. De vergoeding is niet hoger dan € 1.500 per jaar en niet hoger dan € 150 per maand en niet hoger dan € 4,50 per uur (mits ouder dan 23 jaar; indien jonger, dan € 2,50 per uur). Een hogere vergoeding is mogelijk, maar dan moet u een goede onderbouwing hebben (kilometers, onkosten, werkkamer, etc.). Overleg dit wel met een fiscaal jurist of belastingadviseur.
  7. Regeling is opgenomen in de wet. Zie hiertoe artikel 2 lid 6 Loonbelasting en artikel 3.96 letter c Wet inkomstenbelasting.

Belastingtip vrijwilliger en beloning

Sommige bedrijven richten een stichting op ter bevordering van een onderdeel van de belangen binnen hun sector. Als voorbeeld: Ik heb een belastingadvieskantoor en richt een stichting op ter behartiging en bevordering van de belastingwetgeving in Nederland. Deze stichting moet via een notaris worden opgericht.

Belastingtip vrijwilliger en kosten

De door een vrijwilliger gemaakte kosten mag u wel belastingvrij vergoeden. Denk hierbij aan reiskosten, eten, overnachten, etc. Tevens zou u de vrijwilliger een telefoon of computer in bruikleen kunnen geven.

Andere interessante artikelen voor ondernemers

Lees ook: Studiekosten aftrekbaar 2015
Lees ook: Meewerkaftrek 2015 (meewerkbeloning partner)


Meer weten van vergoeding voor vrijwilliger


>
>
>
>