De Flex B.V. voor de ZZP'er

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
03-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

De Flex B.V. voor de ZZP'er

Algemeen overzicht Flex B.V.

Sinds enkele jaren kunt u met 1 euro een BV oprichten. De oprichting zelf kost ongeveer 400 euro, hiervoor moet u wel naar de notaris.

Beperkte aansprakelijkheid B.V.

De B.V. is een populaire rechtsvorm, nog niet zozeer onder de ZZP'ers, maar dit komt steeds vaker voor. De aandeelhouder / bestuurder is in principe niet aansprakelijk met zijn privévermogen voor schulden van de B.V. Steeds meer ZZP'ers maken zich zorgen over de aansprakelijkheid, via de Flex B.V. kunt u deze voorkomen en / of beperken. Het risico van de aandeelhouder is beperkt tot het bedrag waarvoor hij deelneemt in de B.V. Bestuurders van een B.V. moeten de B.V. wel behoorlijk besturen, de cijfers tijdig publiceren, de administratie voldoende bijhouden en de Belastingdienst tijdig informeren bij een probleem. Maar als dit gebeurt, is de bestuurder niet aansprakelijk voor schulden van de B.V.

Waarom Flex B.V.?

De Flex B.V. is met name bedoeld voor de MKB-ondernemer en de ZZP'er die een scheiding wenst tussen het B.V.-vermogen en het privévermogen. Grootste nadeel van de Flex B.V. is volgens mij het grotere risico voor een privé aansprakelijkheid na winst- of dividenduitkeringen. Als u als bestuurder van de Flex B.V. netjes blijft handelen, kunt u inderdaad uw aansprakelijkheid als ZZP'er beperken.

De B.V. voor een ZZPer

  1. Minimum kapitaal: de kapitaaleis bedraagt 1 euro (was € 18.000) die moet worden gestort bij oprichting
  2. Blokkeringsregeling: in principe moet u de aandelen aan uw medeaandeelhouder aanbieden, in de oprichtingsakte kunt u dit ook anders regelen.
  3. Nachgrundung: overdracht van goederen / activa binnen 2 jaar na oprichting is zonder problemen mogelijk.
  4. Accountantsverklaring: de verplichte accountantsverklaring bij de inbreng van natura geldt niet meer (sinds 2013). 
  5. Soorten aandelen: u kunt verschillende soorten aandelen in de statuten opnemen, zoals winstaandelen of stemrecht aandelen.
  6. Bescherming crediteuren: vroeger was alleen de bestuurder aansprakelijk, in sommige gevallen kan nu ook de aandeelhouder (niet bestuurder) aansprakelijk zijn richting crediteuren, laat u goed voorlichten.
  7. Besluiten: aandeelhouders kunnen eenvoudiger en sneller besluiten nemen, dit kan ook buiten de vergadering om. De vergadering mag vrijwel overal worden gehouden, zelfs in het buitenland.
  8. Blokkeringsregeling: de verplichte blokkeringsregeling is afgeschaft.

Zelf Flex B.V. oprichten

Via deze site kunt u zelf uw Flex B.V. oprichten. Doordat u zelf diverse informatie verstrekt, kan de Flex B.V. met een korting van 25% worden opgericht door een notaris. Kijkt u hier hoe dit werkt.


Meer weten van flex b.v. voor zzp'er

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte