Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
4 + 8 =

VAR 2016

De titel van dit stuk is eigenlijk niet correct. Vanaf 2016 houdt de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) zoals wij die nu kennen op te bestaan. De VAR is in het leven geroepen om opdrachtgever en opdrachtnemer zekerheid te geven over de aard van hun relatie. Beter gezegd, de VAR gaf aan of een opdrachtgever handelde als ondernemer / ZZP’er, DGA, resultaatgenieter of dienstbetrekking.

Zekerheid VAR 2016


Wanneer de opdrachtnemer beschikt over een VAR Winst Uit Onderneming of VAR DGA, mocht de opdrachtgever daar vertrouwen aan ontlenen en kon hij / zij nooit worden aangesproken voor niet ingehouden loonheffingen. Vanaf 2016 gaat dit veranderen. De Belastingdienst gaat modelovereenkomsten beschikbaar stellen die de voor de opdrachtgever en opdrachtnemer gewenste zekerheid zouden moeten geven.

De Belastingdienst biedt nu al de mogelijkheid aan belangenorganisaties, individuele opdrachtgevers of hun intermediairs om bestaande overeenkomsten te laten toetsen aan de voorwaarden voor zelfstandigheid. Op die manier kunt u zekerheid krijgen over uw fiscale positie (met name op het gebied van de loonheffingen) op basis van de contracten die u op dit moment gebruikt. Opdrachtnemers kunnen ook overeenkomsten voorleggen als zij dezelfde overeenkomst gebruiken voor alle opdrachtgevers. Er wordt dan niet beoordeeld of u ondernemer bent, men beoordeelt slechts of er sprake is van een dienstbetrekking met bijbehorende inhoudingsplicht voor de loonheffingen.

U kunt de overeenkomst voorleggen via het volgende mailadres: alternatiefvar@belastingdienst.nl

Check vooraf door fiscaal jurist

Wilt u voordat u een overeenkomst naar de Belastingdienst stuurt zelf een beoordeling laten doen door een fiscaal jurist, dan kan dat. U kunt daarvoor vrijblijvend contact opnemen via het onderstaande telefoonnummer.

Overeenkomst VAR 2016 laten verzorgen door fiscaal jurist

Wilt u dat wij voor u een overeenkomst opstellen die fiscaal volledig juist is? Wij kunnen voor u een overeenkomst opstellen en deze afstemmen met de Belastingdienst, de kosten hiervoor bedragen 299 euro (exclusief BTW).

Stuur hiervoor een e-mail naar belastingtips.

Wij sturen u dan een overzicht van de benodigde informatie en een schriftelijke offerte. Binnen 48 uur ontvangt u ons bericht en na ontvangst van de informatie ontvangt u binnen 5 werkdagen uw advies met een berekening. Kijk hier voor meer informatie


meer informatie over VAR 2016

Samengevat:

>
>
>
>