Afroommethode DGA

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
12-06-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Afroommethode DGA

Het salaris van de DGA wordt meestal te laag door de B.V. vastgesteld. De redenen zijn:

 • dividend is gunstiger dan salaris;
 • tekorten worden ingevuld door opnamen in rekening courant;
 • DGA onderschat zijn behoefte aan geld (salaris);
 • overgang naar de B.V. wordt niet juist vorm gegeven;
 • DGA wil geld in zijn bedrijf laten en minder loonheffing betalen.

Salaris DGA in de wet Loonbelasting

In de wet loonbelasting (artikel 12a) is opgenomen dat voor de DGA een minimaal salaris moet gelden (gebruikelijk loon). Het salaris moet minimaal 70% zijn van het zakelijke salaris. Wordt het salaris niet betaald, dan wordt het verschil gezien als een informele kapitaalstorting. Het standaard salaris bedraagt € 46.000 (cijfers 2020).

Advies inzake DGA salaris ?

Belastingtip lager salaris

Wil de DGA een lager salaris, dan is overleg met de Belastingdienst wenselijk.

 • De DGA zou de AOV-premie privé kunnen betalen en het DGA salaris iets kunnen verhogen, qua fiscaal loon maakt dit niets uit en het voorkomt discussie met de Belastingdienst.
 • De Belastingdienst is van mening dat pensioen niet tot het gebruikelijke loon behoort. Dit is volgens mij niet juist (kijk hiervoor ook naar de uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch op 27 mei 2011 nr. 2010/00478), de staatssecretaris is niet tegen de uitspraak in cassatie gegaan.
 • Een belastbaar inkomen van zo'n € 55.000 is voor de DGA optimaal.
 • Het autokostenforfait telt mee bij het fictieve salaris van € 46.000

Hoe salaris DGA bepalen?

De winst van een bedrijf wordt gemaakt door de werknemers, de klanten, de goodwill en het geïnvesteerde vermogen. Ook de arbeidsprestatie van de DGA is hierbij van belang. Dit moet eigenlijk volledig uit elkaar worden getrokken. In de praktijk zijn er 2 belangrijke methoden om het salaris van de DGA te bepalen:

 1. salaris van vergelijkbare werknemers;
 2. afroommethode (inkomsten / uitgaven en vergoeding eigen vermogen B.V.).

Vrij beroep en gebruikelijk loon

Een notaris, medisch specialist, advocaat of andere vrije beroeper heeft het meestal lastig met het vaststellen van zijn gebruikelijke loon. De inspecteur zal hem al snel verplichten om een hoog salaris te onttrekken uit zijn B.V. Als de B.V. enkel een aandeel in een maatschap heeft of enkel inkomsten ontvangt vanuit werkzaamheden van de DGA, dan zal de inspecteur het salaris vaststellen op grond van de zogenaamde afroommethode. Het salaris is dan meestal 70% van de bruto winst van de B.V.. De bruto winst is over het algemeen vrijwel gelijk aan de omzet. En dus zal een vrije beroeper bij de afroommethode een groot deel van de omzet als salaris moeten genieten.

Salaris advocaat

De heer Y is advocaat en neemt deel in een maatschap. Zijn winstaandeel komt toe aan zijn BV. Hij ontvangt daaruit een salaris van € 55.000. Zijn winstaandeel bedraagt € 170.000. Het salaris wordt door de inspecteur gecorrigeerd en op grond van de afroommethode vastgesteld op € 100.000. Zowel de Rechtbank Leeuwarden als het Hof Leeuwarden zijn het met de inspecteur eens. De Hoge Raad (HR 11/03555 d.d. 9-11-2012) kiest echter uiteindelijk de zijde van de advocaat. De Hoge Raad geeft aan dat de afroommethode alleen toegepast kan worden in situaties waarin het winstaandeel alleen bepaald wordt door de arbeidsinzet van de advocaat. Als het winstaandeel, zoals gebruikelijk, bepaald wordt op een percentage van het resultaat van het samenwerkingsverband (de maatschap), dan ontbreekt die relatie en kan de afroommethode niet toegepast worden. In een dergelijk geval kan dan eigenlijk alleen nog gekeken worden naar het loon dat in situaties van een gelijksoortige dienstbetrekking gebruikelijk is (zie daarvoor o.a Hof Amsterdam 12/01113 d.d. 26-9-2013).


Afroommethode DGA

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte