30% Regeling voor expats

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
12-05-2017
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

30% Regeling voor expats

In Nederland geldt een speciale regeling voor expats, mensen die vanuit het buitenland in Nederland komen werken, danwel voor werknemers die in bepaalde landen buiten Nederland gaan werken. De regeling ziet in een verlaging van het (belastbaar) inkomen van de werknemer met 30%. Voor een expat geldt in Nederland dus een maximaal belastingtarief van 36% (30% lager dan de gebruikelijke 52%). Een Nederlandse werkgever mag voor speciale expats een regeling aanvragen, waardoor er 30% van het salaris belastingvrij mag worden uitbetaald.

Nieuws 2014 en 2015 over de 30% regeling

Er zijn een aantal zaken binnen de 30% aangepast of nader toegelicht:

 • de werkgever mag in bepaalde buitenlandsituaties een deel van het salaris belastingvrij uitkeren omdat de werknemer extra kosten maakt door zijn verblijf in het buitenland.
 • als een werknemer uit het buitenland in Nederland komt werken moet de werknemer iets bijzonders kunnen (specifieke deskundigheid). Er geldt ook een inkomensnorm waaruit die deskundigheid zou blijken.
  Inkomensnorm voor specifieke deskundigheidDe inkomensnorm bedraagt in 2013 € 35.770 (exclusief de onbelaste vergoeding) Voor werknemers die jonger zijn dan 30 jaar (met mastertitel) is de norm lager namelijk€ 27.190 (exclusief de onbelaste vergoeding)
 • de einddatum voor de 30% regeling staat in de beschikking die de werkgever van de belastingdienst ontvangt. Stopt de werknemer bij de werkgever dan stopt ook de 30% regeling, tot 2012 was dit de laatste werkdag. Vanaf 2013 is de maximale einddatum aangepast; de 30%-regeling eindigt in ieder geval op de laatste dag van het loontijdvak na het loontijdvak waarin de laatste werkdag valt, dat klinkt niet helder, een voorbeeld: de laatste werkdag is 10 augustus 2013, de werkgever kent een loontijdvak van 1 maand. de 30% regeling kan worden toegepast tot 31 augustus 2013. .

Procedures 30% regeling

De rechtbank in Breda was in november 2012 van mening dat de 150 kilometergrens in de nieuwe 30% regeling (zie onder) is toegestaan. Deze regel is niet in strijd met het Europese kantoor. De rechtbank in Haarlem is echter in december 2012 van mening  dat deze nieuwe regel niet is toegestaan, volgens deze rechtbank is het kilometercriterium dat in 2012 is ingevoerd in strijd met het Europese beginsel van vrij personenverkeer.

De 30% regeling

Binnen de regeling mag de werkgever 30/70 van het brutoloon netto betalen. Een aantal onderdelen zijn hierbij van belang:

 • Er moet sprake zijn van loon uit tegenwoordige dienstbetrekking.
 • Voor het loon mag geen voorkoming van dubbele belasting van toepassing zijn.
 • Het betreft een kostenvergoeding voor extra territoriale kosten. Hierbij kunt u denken aan: hogere kosten voor levensonderhoud, kennismakingsreis in Nederland, kosten gezin (zoeken school, huis, etc.), dubbele huisvestingskosten, opslagkosten boedel, etc.
 • De 30% regeling geldt ook voor de werknemersverzekeringen.
 • Werknemer en werkgever moeten gezamenlijk een verzoek indienen bij de Belastingdienst in Heerlen.
 • De aanvraag moet binnen 4 maanden na aankomst van de werknemer in Nederland worden ingediend. Als het verzoek later wordt ingediend, gaat de regeling later in. Tip: dien een pro forma verzoek in!
 • De maximale looptijd voor de 30% regeling bedraagt 10 jaar (120 maanden), na 60 maanden zal een hertoetsing plaatsvinden.

Extra kostenvergoeding naast 30% regeling

Naast de 30% regeling mag de werkgever ook een aantal extra kosten vergoeden. Hierbij kunt u denken aan:

 • kosten voor scholing voor de kinderen;
 • verhuiskosten en kosten tijdelijke opslag;
 • kosten kennismakingsbezoek;
 • kosten voor aanvragen tewerkstellingsvergunning;
 • kosten vervoer per auto (maximaal € 0,19 per kilometer).

Verzoek 30% regeling

Een verzoek moet u tijdig (binnen 4 maanden na aankomst van de werknemer in Nederland) aanvragen. Laat u hierbij adviseren / begeleiden door een deskundige fiscaal jurist. Het team van Belastingtips kan u eenvoudig en snel adviseren. 

Download

U kunt hier het formulier voor een 30% regeling downloaden.


30% regeling voor expats

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte