30% Regeling en belastingen

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
19-05-2017
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

30% Regeling en belastingen

Werknemers die in Nederland komen werken of naar een ander land worden uitgezonden, hebben soms recht op een fiscaal vriendelijke regeling. Ze mogen 30% van hun bruto loon belastingvrij ontvangen. Bij een loon van € 40.000 bedraagt deze belastingvrije uitkering zo'n € 17.000 (30 / 70 x € 40.000). De regeling geldt voor maximaal 8 jaar.

Aanpassingen 30% regeling

De 30% regeling is enkele jaren geleden (voor de liefhebber in 2012) op de volgende punten aangepast:

 • Naast de specifieke deskundigheid moet ook sprake zijn van schaarste, de deskundigheid moet dus niet of nauwelijks aanwezig zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit zal met name zien op profvoetballers, aldus de Staatssecretaris.
 • Nederlandse werknemers moeten minimaal 25 jaar uit Nederland weg zijn geweest om in aanmerking te komen voor de regeling. Tot 2012 was dat nog 10 jaar.
 • Expats moeten minimaal 150 kilometer van de grens wonen. Dat betekent dat grensarbeiders worden uitgesloten van de regeling. Even verhuizen heeft geen zin, u moet minimaal 2/3 van de periode van 24 maanden voorafgaand aan de aanvang van de tewerkstelling in Nederland woonachtig zijn buiten de 150 kilometer zone.
 • Periode maximaal 8 jaar, was 10 jaar. Deze periode wordt verminderd met het aantal jaren dat de 25 jaarsperiode uit het tweede punt nog niet is verstreken.
 • U moet gedurende de gehele periode voldoen aan de voorwaarden voor de 30% regeling.
 • En de inkomensgrens wordt opgeschroefd. Expats moeten minimaal € 35.000 per jaar (exclusief 30% regeling) verdienen. Daardoor vallen bijvoorbeeld wokkoks buiten de regeling.
 • Er komt overgangsrecht die een onredelijke uitwerking moet voorkomen of beperken.

30% Regeling in 2013

Ook in 2013 zijn een aantal zaken binnen de 30% regeling aangepast of nader toegelicht:

 • De werkgever mag in bepaalde buitenlandsituaties een deel van het salaris belastingvrij uitkeren omdat de werknemer extra kosten maakt voor zijn verblijf in het buitenland.
 • Als een werknemer uit het buitenland in Nederland komt werken, moet de werknemer iets bijzonders kunnen (specifieke deskundigheid). Er geldt ook een inkomensnorm waaruit die deskundigheid zou blijken. Deze inkomensnorm bedraagt in 2013 € 35.770 (exclusief de onbelaste vergoeding). Voor werknemers die jonger zijn dan 30 jaar (met mastertitel) is de norm lager, namelijk € 27.190 (exclusief de onbelaste vergoeding).
 • De einddatum voor de 30% regeling staat in de beschikking die de werkgever van de Belastingdienst ontvangt. Stopt de werknemer bij de werkgever, dan stopt ook de 30% regeling. Tot 2012 was dit de laatste werkdag. Vanaf 2013 is de maximale einddatum aangepast; de 30% regeling eindigt in ieder geval op de laatste dag van het loontijdvak na het loontijdvak waarin de laatste werkdag valt. Dat klinkt niet helder. Een voorbeeld: de laatste werkdag is 10 augustus 2013, de werkgever kent een loontijdvak van 1 maand. De 30% regeling kan dan worden toegepast tot 31 augustus 2013 .

Jurisprudentie km-grens

De Rechtbank in Breda was in november 2012 van mening dat de 150 kilometergrens in de nieuwe 30% regeling  is toegestaan. Deze regel is volgens de Rechtbank niet in strijd met het Europese recht. De Rechtbank in Haarlem is echter in december 2012 van mening dat deze nieuwe regel niet is toegestaan. Volgens deze Rechtbank is het kilometercriterium dat in 2012 is ingevoerd in strijd met het Europese beginsel van vrij personenverkeer. Advocaat-Generaal Niessen is het in zijn conclusie eens met de Rechtbank Breda. De europese rechter heeft bepaald dat de grens die in de Nederlandse wetgeving is gesteld is toegestaan.

Partiele buitenlande belastingplicht

De ingekomen werknemer aan wie een 30% regeling is toegekend en die in Nederland woont kan kiezen voor de partieel buitenlandse belastingplicht. De keuze kan ieder jaar opnieuw worden gemaakt in de aangifte inkomstenbelasting (uiterst binnen 6 weken na de definitieve aanslag). Als voor de status "partieel buitenlands belastingplichtige" wordt gekozen heeft dit grote voordelen, de belangrijkste :

 • buitenlandse belastingplicht voor box 2 (geen of beperkte box 2 heffing)
 • buitenlandse belastingplicht voor box 3 (geen box 3 heffing)
 • kiezen voor fiscaal partnerschap blijft mogelijk
 • ingehouden dividendbelasting kan niet worden verrekend

Hoge vergoeding

Onder heel specifieke voorwaarden mag u meer dan de 30% regeling vergoeden, raadpleeg hiervoor een adviseur.

Vergoedingen naast de 30% regeling

Naast een vergoeding conform de 30% regeling is het mogelijk om bepaalde kosten ook nog te vergoeden, dit betreft met name:

 • schoolgeld voor een internationale school;
 • kosten woon- / werkverkeer;
 • telefoonkosten;
 • maaltijden met een zakelijk karakter;
 • verhuiskosten en kosten opslag en overbrengen inboedel.

Aanvragen

U kunt het aanvraag formulier opvragen bij:

Belastingdienst Limburg
Kantoor Buitenland
Postbus 2865
6401 DJ  Heerlen


Meer weten van 30% regeling belastingen

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte