Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
4 + 8 =

60-Dagenregeling

Volgens de meeste door Nederland gesloten verdragen en ook het OESO modelverdrag mogen inkomsten uit werkzaamheden die een niet-inwoner (als voorbeeld een Duitser) in dienstbetrekking in Nederland verricht in Nederland worden belast, tenzij de Duitse werknemer niet langer dan 183 dagen in Nederland  verblijft. De inkomsten worden dan in Duitsland belast.

Het probleem

De beloning moet dan wel worden betaald door een werkgever die geen inwoner van Nederland is. Dit werkgeverschap wordt sinds 2006 (door uitspraak Hoge Raad) materieel uitgelegd, dus tot wie staat de werknemer in een gezagsverhouding? Men kijkt dus niet meer naar de civielrechtelijke overeenkomst, maar naar de materiële kant. Hierdoor is bij een uitwisseling binnen concernverband al snel sprake van inhoudingsplicht in Nederland.

De oplossing

Een werknemer die in een 12-maandsperiode niet meer dan 60 dagen in Nederland in concernverband te werk wordt gesteld, is in Nederland niet belastingplichtig over het loon. De staatssecretaris is uit praktische overwegingen akkoord gegaan met de introductie van deze 60-dagenregeling.


Download

Besluit ministerie van financien 12-01-2010, nr. nr. DGB2010/267M

meer informatie over 60-Dagenregeling

Samengevat:

>
>
>
>