Salary split

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
23-05-2012
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Salary split

Een werknemer werkt voor meerdere werkgevers in verschillende landen. Het salaris wordt geknipt en hierdoor kan een tariefsvoordeel ontstaan. De salary split wordt in de praktijk steeds regelmatiger toegepast.

Hoe werkt het?

Het belastingtarief in het buitenland zal door allerlei opstaptarieven en vrijstellingen vaak laag zijn. Als u in Nederland woont, dan wordt dit salaris vrijgesteld op basis van het gemiddelde tarief over uw wereldinkomen. Hiermee wordt in Nederland meer vrijgesteld dan dat er in het buitenland wordt geheven. De salary split kan zeer gunstig uitwerken.

Voorbeeld berekening

Henk werkt in Enschede voor De Vries B.V., daarnaast werkt Henk ook nog voor De Vries GmbH in Münster. Het totale inkomen van Henk bedraagt € 100.000, hiervan heeft hij € 40.000 in Duitsland verdiend. In Duitsland moet hij over dit salaris € 7.000 belasting betalen. Als Henk € 100.000 in Nederland zou verdienen, dan is hij hierover € 39.000 belasting verschuldigd. Het Duitse salaris is in Nederland vrijgesteld volgens de formule € 40.000 / € 100.000 × € 39.000 = € 15.600. Er wordt dus € 15.600 vrijgesteld, terwijl Henk in Duitsland maar € 7.000 hoeft te betalen. Voordeel € 8.000 netto per jaar.

Vereisten salary split

Liegen mag niet, de split payroll of salary split moet wel een realiteitsgehalte hebben en niet alleen een papieren structuur zijn. De vereisten voor een geslaagde salary split zijn:

  1. goed vastgelegd in overeenkomsten;
  2. werknemer moet daadwerkelijk in buitenland werken voor werkgever aldaar;
  3. werknemer moet onder gezag staan van de buitenlandse werkgever;
  4. salaris moet in overeenstemming zijn met de kwaliteit en kwantiteit van het werk;
  5. bewaar bewijsmateriaal voor het aantal buitenlandse dagen (zoals instapkaarten, agenda, hotelrekeningen, etc.).

De Hoge Raad heeft hier in 2007 nog een paar eisen aan toegevoegd, deze zijn:

  1. De werknemer moet zich richten naar de instructies van de andere vennootschap.
  2. De resultaten van zijn werk moeten voor rekening en risico van de andere vennootschap zijn. 
  3. De loonkosten moeten geïndividualiseerd aan de andere vennootschap worden doorbelast, Hoge raad 31 oktober 2007, rolnummer 06/00529. In de onderhavige procedure was niet aan alle voorwaarden voldaan.


Rechtbank 2008

Bij een auto van de zaak is de hoofdregel dat dit aan alle werkgevers naar rato van de reguliere salarissen moet worden toegerekend, Rechtbank Breda 8 mei 2008, nr. 07/1587.

Gerechtshof 2007

In Hof Amsterdam 31 oktober 2007, nr. 06/00529 werd de beloning van een manager gesteld op 20% voor de belgische dochter. De beloning was in Nederland belast omdat er geen gezagsverhouding was tussen de Belgische SA en de manager.

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte