Herinvesteringsreserve

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
08-09-2014
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Herinvesteringsreserve

Tot 2001 kenden we de vervangingsreserve. Deze is toen vervangen door de herinvesteringsreserve. Door de herinvesteringsreserve kunt u belastingheffing op gerealiseerde winsten bij verkoop van bedrijfsmiddelen doorschuiven naar de toekomst. Aan de herinvesteringsreserve zijn wel voorwaarden verbonden, de belangrijkste voorwaarden worden hieronder nader toegelicht.

1. Voornemen om te investeren

De ondernemer of de B.V. moet een voornemen hebben om te herinvesteren. U moet dit aannemelijk maken, het is dus verstandig dit in een (directie)besluit en / of notulen vast te leggen. Daarnaast moet u overige informatie die uw voornemen kunnen bekrachtigen, bewaren.

2. Economische functie

Een bedrijfsmiddel dat in meer dan 10 jaar wordt afgeschreven, moet worden vervangen door een bedrijfsmiddel met dezelfde economische functie (uitzondering overheidsingrijpen). Een bedrijfspand in eigen gebruik vervangen door een bedrijfspand dat aan derden wordt verhuurd, is niet toegestaan. Voor bedrijfsmiddelen die gedurende minder dan 10 jaar worden afgeschreven, geldt deze voorwaarde niet. Een boekwinst op een auto kan dus worden gebruikt om te herinvesteren in een aanhanger of machine.

3. Boekwaarde

De boekwaarde van het nieuwe bedrijfsmiddel mag na afboeking van de herinvesteringsreserve niet lager zijn dan de boekwaarde van het verkochte / vervangen bedrijfsmiddel.

4. Investeren binnen 3 jaar

Als u niet binnen 3 jaar een herinvestering pleegt, moet de reserve belast vrijvallen. Bij bijzondere omstandigheden kunt u met de Belastingdienst overleggen over een termijnverlenging, doe dit wel tijdig (artikel 3.54 lid 5 Wet op de Inkomstenbelasting). Een termijnverlening is bij bijzondere omstandigheden mogelijk.

Willekeurige afschrijving en herinvesteringsreserve

Er kan geen herinvesteringsreserve worden gevormd als een bedrijfsmiddel willekeurig is afgeschreven (artikel 3.54 lid 8 Wet op de Inkomstenbelasting).

Voorbeeld

Een pand met een boekwaarde van € 100.000 wordt verkocht voor € 300.000. Er wordt twee jaar later een nieuw bedrijfspand gekocht voor € 300.000. De herinvesteringsreserve kan volledig worden gebruikt, de nieuwe boekwaarde wordt namelijk precies € 100.000. Er is geen belastingheffing verschuldigd over € 200.000 boekwinst.

Besluit herinvesteringsreserve bij overheidsingrijpen 2009.


Herinvesteringsreserve

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte