Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
4 + 0 =

BTW op oninbare vorderingen

U stuurt een factuur, draagt de BTW af en de klant gaat niet betalen. De BTW kunt u bij de Belastingdienst terugvragen, vergeet dit niet.

De omzetbelasting die u op een factuur moet vermelden, moet worden afgedragen aan de Belastingdienst, dit doet u op de aangifte. Als een klant / afnemer de factuur niet of niet helemaal betaalt, kunt u de afgedragen BTW terugvragen. Dit kan door een brief aan de Belastingdienst te sturen. De voorwaarden:

1)     U moet aannemelijk maken dat de afnemer niet heeft betaald, schrijf dus een korte toelichting.

2)     U moet actie hebben ondernomen (aanmanen, etc.).

3)     Verzoek indienen binnen 1 maand nadat vaststaat dat de BTW niet wordt voldaan.

De klant / afnemer hoeft niet failliet te zijn, edoch het moet wel vaststaan dat hij niet gaat betalen. Immers, uw klant heeft wellicht uw BTW al verrekend.


U mag de BTW niet verrekenen in uw aangifte of simpel een interne creditnota opstellen.

meer informatie over BTW op oninbare vorderingen

Samengevat:

>
>
>
>