Vrijgestelde prestaties voor de omzetbelasting

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
24-11-2014
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Vrijgestelde prestaties voor de omzetbelasting

De Wet op de omzetbelasting is de meest uitgebreide en strikte wet in Nederland. Naast de wet geldt ook nog een Europese richtlijn. De wetgeving wordt strikt toegepast en als u de wet niet juist toepast, kan de schade groot zijn. Als u vergeet om omzetbelasting af te dragen, is het denkbaar dat de Belastingdienst alsnog met een naheffing van 6% of 19% komt, deze wordt veelal nog vermeerderd met een boete en rente.

Een vrijgestelde ondernemer (artikel 11) kan de in rekening gebrachte omzetbelasting niet verrekenen.

Ondernemers die vrijgestelde prestaties verrichten hoeven geen aangifte omzetbelasting in te dienen. Ze krijgen wel om de 2 jaar een brief van de Belastingdienst om te bekijken of de situatie is gewijzigd.

Laat u als vrijgestelde ondernemer altijd door een fiscaal jurist of ervaren en gespecialiseerde belastingadviseur adviseren.

Vrijgestelde ondernemers en activiteiten

 • geld, waardepapieren en verzekeringen en financiële instellingen;
 • sport, maatschappij, sociaal-cultureel, media en onderwijs;
 • kansspelen;
 • postdiensten;
 • componisten, schrijvers en journalisten;
 • kinderopvang;
 • collectieve belangenbehartiging;
 • samenwerkingsverbanden in de sociale sfeer;
 • fondswervende activiteiten;
 • opvang van kinderen;
 • levering roerende bedrijfsmiddelen door vrijgestelde ondernemers;
 • geen winstbeogende ondernemers.

Rechters en jurisprudentie

Ook rechters en de Europese Unie leggen de bepalingen omtrent vrijgestelde prestaties ruim uit. Zie hiervoor bijvoorbeeld een uitspraak  van de Hoge Raad in 2009, dit betrof de BTW bij een verzekeringstussenpersoon.

 1. Een DGA die vanuit zijn management B.V. werkzaamheden verricht voor een assurantiekantoor moet over de management fee omzetbelasting berekenen. Het assurantiekantoor kan niets met de in rekening gebrachte BTW en het was verstandiger geweest om als DGA rechtstreeks bij het assurantiekantoor in dienstbetrekking te gaan. Zie voor een toelichting het arrest van de Hoge Raad van 20 februari 2009.
 2. Iemand die heeft bemiddeld bij de verkoop van een Vastgoed B.V. wordt niet gezien als een bemiddelaar bij de verkoop van effecten (vrijgestelde prestatie), maar als bemiddeling bij de verkoop van onroerende zaken. Zie voor een toelichting de uitspraak van het Gerechtshof van 26 januari 2009.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte