Wanneer BTW verrekenen?

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
11-05-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Wanneer BTW verrekenen?

BTW die aan ondernemers in rekening wordt gebracht, mag worden verrekend. Deze BTW mag worden verrekend in het tijdvak dat de factuur is uitgereikt (de datum van de factuur). De datum van de feitelijke betaling is dus niet van belang. Soms is dit anders, vandaar dit artikel. Kijk eens of u in aanmerking komt voor het zogenaamde kasstelsel, dit kan u een liquiditeitsvoordeel opleveren.

Belastingtip 1 BTW verrekenen

U moet de ingekochte goederen of diensten wel gebruiken voor belaste prestaties (handelingen). Daarnaast moet de factuur zijn uitgereikt door een ondernemer. De factuur die u ontvangt, moet aan bepaalde vereisten voldoen.

Belastingtip 2 BTW verrekenen

Soms hoeft u de BTW die u in rekening brengt niet af te dragen, hiervoor bestaat namelijk de kleine ondernemersregeling.

Factuurvereisten

Een factuur moet voor de BTW voldoen aan bepaalde factuurvereisten. Als de factuur hier niet aan voldoet, mag u de BTW niet verrekenen. De belangrijkste factuurvereisten zijn:

 • factuurdatum;
 • factuurnummer;
 • uw naam en adres;
 • uw BTW identificatienummer (14 posities, begint met NL);
 • adres van uw afnemer;
 • de datum van de levering of dienst;
 • de omvang en omschrijving van de levering (de goederen);
 • BTW-tarief.

Wanneer BTW aftrekken?

De basis is dat de BTW in aftrek wordt gebracht in het tijdvak (maand, kwartaal of jaar) waarin de BTW door de leverancier in rekening is gebracht. Als een factuur in juni 2011 is uitgereikt, moet de BTW als voorbelasting in aftrek worden gebracht in de aangifte over juni 2011 (of in tweede kwartaal, als u per kwartaal de BTW zou afdragen - verrekenen). Het maakt niet uit of u de factuur nog niet in juni hebt betaald.

Kasstelsel binnen de BTW

Recentelijk heb ik een advocaat geadviseerd om de BTW niet op factuurdatum, maar op basis van het kasstelsel te verrekenen. De reden hiervoor was, dat de advocaat met name over letselschade adviseerde en dus soms lang moest wachten op zijn geld. Als de BTW dan op factuurbasis wordt afgedragen, zou hij een liquiditeitsprobleem krijgen. Voor de toepassing van het kasstelsel gelden strikte voorwaarden. In voorkomende gevallen kunt u ook overleggen met de inspecteur. Schakel hiervoor een fiscaal jurist in, hij of zij kent de voorwaarden en mogelijkheden. Als u voor 80% aan particulieren levert, maakt u een kans om het kasstelsel te mogen toepassen. Een opstelling van enkele ondernemers die het kasstelsel mogen toepassen:

 • kappers;
 • marktkooplieden;
 • winkeliers;
 • glazenwassers;
 • advocaten die praktijk alleen uitoefenen;
 • horeca-ondernemers;
 • fietsenmakers;
 • autorijscholen.

Kasstelsel levert liquiditeitsvoordeel op

Een ondernemer die ten onrechte het kasstelsel heeft toegepast, kan een boete krijgen. Het kan niet zo zijn dat aan hem een naheffingsaanslag BTW wordt opgelegd, immers door de toepassing van het kasstelsel wordt de BTW later afgedragen, edoch er wordt niet te weinig afgedragen. De ondernemers mogen dus de af te dragen BTW afdragen zodra ze het geld (factuur) hebben ontvangen. De in rekening gebrachte BTW mag worden verrekend zodra de factuur is ontvangen (en dus nog niet betaald), dit maakt deze regeling extra voordelig.


Wanneer BTW verrekenen?

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte