Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
7 + 4 =

Kleine ondernemersregeling

De kleine ondernemersregeling is een regeling waardoor een kleine ondernemer die een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap heeft wellicht geen omzetbelasting verschuldigd is. De kleine ondernemersregeling geldt dus alleen voor ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid (en dus niet voor de B.V.).

Brengt u in 2015 of 2016 minder dan zo'n € 1.900 aan omzetbelasting aan uw klanten in rekening? Dan kunt u wellicht gebruik maken van deze gunstige regeling. Nadeel: de niet afgedragen omzetbelasting moet u wel tot uw winst rekenen.

Voor wie geldt de kleine ondernemersregeling?

De regeling geldt voor eenmanszaken, VOF's of maatschappen die per jaar minder dan zo'n € 1.900 (cijfers 2014 : €  1.883)  aan omzetbelasting hoeven af te dragen.

Voorwaarden kleine ondernemersregeling

Er geldt een aantal voorwaarden voor de kleine ondernemersregeling:

  • U bent eigenaar van een eenmanszaak of u werkt via een samenwerkingsverband zoals een VOF of maatschap.
  • U betaalt na aftrek van voorbelasting minder dan € 1.883 aan omzetbelasting per jaar.
  • U voldoet aan de administratieplicht voor de omzetbelasting.
  • U bent in Nederland gevestigd

Voordeel kleine ondernemersregeling

Door de kleine ondernemersregeling hoeft u wellicht geen omzetbelasting af te dragen, terwijl u deze wel heeft ontvangen. De mogelijkheden zijn:

  1. afdracht minder dan € 1.346: volledige vermindering;
  2. afdracht tussen € 1.346 en € 1.883: vermindering 2,5 x (1.883 -/- BTW-afdracht);
  3. afdracht hoger dan € 1.883: geen vermindering.

Voorbeeld

Een kapsalon heeft een omzet per jaar van € 75.000. De af te dragen omzetbelasting bedraagt € 4.500 (6%). De voordruk (in rekening gebrachte BTW) bedraagt € 3.500. De uiteindelijke afdracht ad € 1.000 is de kapper niet verschuldigd.

Let op; het voordeel dat u door de afdrachtvermindering geniet behoort dan wel tot uw belastbare winst!

Geen administratie bijhouden

Een verzoek om ontheffing van administratieve verplichtingen moet u schriftelijk indienen bij de Belastingdienst. Stuur hiertoe een brief aan uw belastingkantoor. Dit verzoek kunt u indienen als aannemelijk is dat u door deze regeling jaarlijks geen omzetbelasting hoeft te betalen.

KOR geldt niet voor ?

De Kleine ondernemersregeling is niet van toepassing op verhuurders die kiezen voor belaste verhuur en ook niet voor landbouwers, veehouders en tuinders die kiezen voor de normale BTW regels

Folder Belastingdienst over KOR

Er is een heldere folder over de Kleine ondernemers Regeling (van de Belastingdienst), deze kunt u hier downloaden.


Door de toepassing van de kleine ondernemersregeling wordt u winst hoger, het voordeel dat u geen of minder omzetbelasting hoeft af te dragen moet u bij uw fiscale winst tellen. De regeling is dus wel een beetje een sigaar uit eigen doos.

meer informatie over Kleine ondernemersregeling

Samengevat:

>
>
>
>