Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
0 + 1 =

Voordelen van een B.V.

Voor een B.V. wordt vaak vanuit fiscaal oogpunt gekozen. Zijn er nog meer voordelen die een B.V. aantrekkelijk maken? Vanaf 50 jaar moet eigenlijk elke ondernemer de B.V. in.

Inleiding voordelen en nadelen B.V.

Steeds meer eenmanszaken, maatschappen en vennootschappen onder firma worden door ons ingebracht in een B.V. Dit kan zonder belastingheffing plaatsvinden. Ruwweg is een B.V. aantrekkelijk vanaf zo'n € 100.000 winst. Als u alle winst uit uw bedrijf nodig heeft om van te leven, is een B.V. vanuit financieel oogpunt vaak niet aantrekkelijk.

De eerste beoordeling voor een B.V. is voor € 400 door ons kantoor te maken, e-mail hiertoe met de heer mr. Dennis J.B. Jongbloed. Bij de eerste beoordeling moeten de financiële voordelen / nadelen worden ingeschat en moet er een redelijke inschatting worden gemaakt van de aansprakelijkheidsrisico's.

Eerste jaar van de B.V. is financieel lastig

In het eerste B.V.-jaar ontstaat er vaak wat liquiditeitsdruk, de inkomstenbelasting wordt meestal achteraf voldaan en via een B.V. moet u de loonbelasting / vennootschapsbelasting vooruit betalen. Als er dan nog oude Inkomstenbelastingschulden open staan, komen diverse belastingen samen.

Voordelen van een B.V.

De B.V. zorgt er in ieder geval voor dat u een scheiding aanbrengt tussen uw privévermogen en het bedrijfsvermogen. Daarnaast kan de B.V. (door uitstel van belastingheffing) ook financieel voordeliger zijn. Er zijn nog meer voordelen:

 1. Commercieel voordeel: een B.V. heeft meer uitstraling dan een eenmanszaak of VOF. Overweeg ook eens een N.V., deze heeft nog meer prestige en kan in de toekomst worden gebruikt als vrijgestelde beleggingsinstelling. De B.V. kan dus een commercieel voordeel opleveren.
 2. Aansprakelijkheid: bij een eenmanszaak bent u voor al uw activiteiten met uw volledige vermogen aansprakelijk. Via een B.V. kunt u een scheiding aanbrengen tussen het B.V.- en privévermogen. Banken willen graag een privé borg en de Belastingdienst kan vaak (relatief eenvoudig) de privépersoon aanspreken. Hiermee wordt de scheiding in de aansprakelijkheid dus troebel.
 3. Hypotheek via de B.V.: de B.V. mag u een hypotheek verstrekken voor uw eigen woning. De rente kunt u redelijk zelf bepalen, het is soms zelfs mogelijk om tegen 0% een hypotheek te verstrekken. Voordeel is dat u de rente aan uzelf (de B.V.) zult betalen in plaats van aan de bank. Dit is een prettige en veilige manier voor uw vermogensopbouw.
 4. Pensioen: de eigenaar van een eenmanszaak / VOF kan via de FOR pensioen opbouwen. De dotatie is maximaal 12% van de winst (met een maximum). Bij een pensioen in eigen beheer wordt er over een salaris pensioen opgebouwd, de dotatie is vaak hoger dan via de eenmanszaak of VOF (bij een 40-jarige ondernemer ongeveer 16% van het salaris).
 5. Tariefsvoordeel: De VPB-druk over de winst (20% - 25,5%) is lager dan de IB-druk (maximaal 45%). Hierdoor is er meer geld over voor groei en aflossing van schulden, in het startjaar is dit meestal niet zo.
 6. Levensloopregeling: een DGA kan 12% van zijn salaris gebruiken voor een pre-pensioen (de levensloopregeling). Voordeel is dat heffing wordt uitgesteld en dat er over het vermogen geen box 3 heffing is verschuldigd.
 7. Liquiditeitsvoordeel ruisende inbreng: als de onderneming via een zogenaamde ruisende inbreng in een B.V. wordt ingebracht, kan voor de stakingswinst een lijfrente worden bedongen. De goodwill kan daarna worden afgeschreven en over de lijfrente moet rente worden berekend. Dit zal een extra aftrekpost opleveren waardoor de B.V. minder vennootschapsbelasting is verschuldigd.
 8. Bedrijfsopvolging: dit is via de B.V. eenvoudiger en meestal kan dit zonder belastingheffing plaatsvinden. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit is sinds 2010 een stuk gunstiger.
 9. Nieuwe eigenaar / aandeelhouder: het laten toetreden van een nieuwe eigenaar is binnen een B.V. eenvoudiger (geen belastingheffing over overdrachtswinst).
 10. Overlijden: bij overlijden van de eigenaar heeft de B.V. geen financiële last van belastingheffing. De box 2 heffing kan worden doorgeschoven naar de erfgenamen. Vanaf 50 jaar kan een B.V. - mede hierom - aantrekkelijk zijn, ook al is dit vanuit de jaarlijkse fiscale heffing nog niet aantrekkelijk.
 11. Besparing overdrachtsbelasting: bij verkoop van het bedrijf (of toe- of uittreding) is er bij een eenmanszaak of VOF soms overdrachtsbelasting verschuldigd, bij een B.V. is dit minder of vrijwel nooit het geval (tenzij in de B.V. enkel een onroerende zaak is ondergebracht).

Nadelen van een B.V.

 1. Accountantskosten zijn hoger.
 2. Liquiditeitsproblemen in het eerste jaar.
 3. Advieskosten van de herstructurering.
 4. Onderhoudskosten structuur (KvK etc.) zijn hoger.

meer informatie over Voordelen van een B.V.

Samengevat:

>
>
>
>