Belastingtips voor ondernemers

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
03-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Belastingtips voor ondernemers

Bij dit onderdeel kunt u diverse tips en adviezen voor ondernemers vinden, dit zijn dus adviezen voor:

 • Eenmanszaken;
 • Vennootschappen onder firma;
 • Maatschappen;
 • Commanditaire vennootschappen.

Tips zijn

Inkomensverklaring

Ondernemers kunnen de Belastingdienst vragen om een inkomensverklaring. Hiermee kunnen ondernemers richting bijvoorbeeld de bank aangeven hoe hoog het belastbaar inkomen is geweest.

Advies inzake ondernemingsvorm?

Ondernemer en belastingen

De uiteindelijke winst uit onderneming is het bedrag dat de ondernemer heeft verdiend met zijn bedrijf. De winst wordt verminderd met de ondernemersaftrek.

Ondernemer en administratie

Als ondernemer bent u gehouden om een overzichtelijke administratie bij te houden. Hiervoor kunt u een gratis Excel template gebruiken, maar zeker als het aantal klanten groeit en de complexiteit van de onderneming toeneemt, is het makkelijker en beter om online boekhoudsoftware te gebruiken. Enkele pakketten die wij geschikt vinden, zijn:

 

Wat is een onderneming?

Een onderneming is:

 • Een organisatie van kapitaal en arbeid;
 • Die deelneemt aan het economische verkeer;
 • Met het oogmerk om winst te behalen;
 • De ondernemer moet de onderneming voor eigen rekening en risico drijven.

Ook de winst van de quasi ondernemer wordt gezien als winst van een onderneming. Hierbij kunt u denken aan een commanditaire vennoot (medegerechtigde) die vaak enkel kapitaal verstrekt aan een commanditaire vennootschap. Hij doet eigenlijk niets, hij verricht geen arbeid en mag geen beleidsbepalende zaken binnen het bedrijf verrichten. De beherende vennoot verricht immers de beheersdaden binnen de C.V. De commanditaire vennoot wordt niet als echte ondernemer aangemerkt, maar als medegerechtigde. Hier zit een spanningsveld tussen box 1 en box 3. Strikt gezien is de commanditaire vennoot een belegger, waarmee de opbrengst in box 3 moet worden belast. Dit zou misbruik in de hand kunnen werken, immers de beherende vennoot krijgt zijn deel van de winst in box 1 voor de kiezen. Om dit te voorkomen, is de medegerechtigde ook in box 1 belasting verschuldigd. De commanditaire vennoot heeft geen recht op de ondernemersfaciliteiten, maar kan wel gebruik maken van:

 • Willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen;
 • Willekeurige afschrijving op arbobedrijfsmiddelen;
 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek;
 • Willekeurige afschrijving op bedrijfsmiddelen met een technologisch hoogwaardig karakter.

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>

Belastingaangifte