Procedure tegen belastingdienst? Bel onze specialisten !

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
03-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Wet aanpak schijnconstructies

Sinds enkele jaren is er vele wetgeving inzake het aanpakken van schijnconstructies. Wat moet u als werkgever doen?

De Wet aanpak schijnconstructies

Deze maatregel heeft betrekking op de loonstrook en de betaling van het (wettelijk) minimumloon. De wet is per 1 juli 2015 van kracht geworden, maar wordt ingevoerd per 1 januari 2016, u heeft (als werkgever / ondernemer) dus een voorbereidingstijd. De belangrijkste gevolgen zijn:

  1. U moet het salaris van uw werknemer altijd via de bank (giraal) betalen.
  2. U moet minimaal het wettelijk minimumloon betalen (tenminste het netto bedrag).
  3. Onkostenvergoedingen moeten op de loonstrook staan.
  4. Verrekeningen met het loon van de werknemer worden aan banden gelegd.
  5. Contant uitbetalen van loon is niet meer toegestaan.
  6. Een gespecificeerde loonstrook is verplicht.
  7. Het is niet meer toegestaan om door verrekeningen en inhoudingen op het loon onder het geldende (netto equivalent) van het wettelijk minimumloon te komen.

De overige gevolgen voor de werkgever / ondernemer zijn:

  1. De Belastingdienst kan u (sinds 1 juli 2015) aansprakelijk stellen voor het uitbetalen van het loon van uitzendkrachten, aannemers en onderaannemers.
  2. Er kunnen boetes worden opgelegd als u zich niet aan de WAS heeft gehouden.

Bron

Informatie rijksoverheid


Wet aanpak schijnconstructies

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte