Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
2 + 6 =

Wet aanpak schijnconstructies

Vanaf 2016 komt er een nieuwe wet inzake het aanpakken van schijnconstructies. Wat moet u als werkgever doen?

De Wet aanpak schijnconstructies 2016

Op 1 januari 2016 worden er nieuwe maatregelen (wetten) van kracht inzake de aanpak van zogenaamde schijnconstructies. Deze maatregel heeft betrekking op de loonstrook en de betaling van het (wettelijk) minimumloon. De wet is per 1 juli 2015 van kracht geworden, maar wordt ingevoerd per 1 januari 2016, u heeft (als werkgever / ondernemer) dus een voorbereidingstijd. De belangrijkste gevolgen zijn:

  1. U moet het salaris van uw werknemer altijd via de bank (giraal) betalen.
  2. U moet minimaal het wettelijk minimumloon betalen (tenminste het netto bedrag).
  3. Onkostenvergoedingen moeten op de loonstrook staan.
  4. Verrekeningen met het loon van de werknemer worden aan banden gelegd.
  5. Contant uitbetalen van loon is niet meer toegestaan.
  6. Een gespecificeerde loonstrook is verplicht.
  7. Het is niet meer toegestaan om door verrekeningen en inhoudingen op het loon onder het geldende (netto equivalent) van het wettelijk minimumloon te komen.

De overige gevolgen voor de werkgever / ondernemer zijn:

  1. De Belastingdienst kan u (sinds 1 juli 2015) aansprakelijk stellen voor het uitbetalen van het loon van uitzendkrachten, aannemers en onderaannemers.
  2. Er kunnen boetes worden opgelegd als u zich niet aan de WAS heeft gehouden.


meer informatie over Wet aanpak schijnconstructies

Samengevat:

>
>
>
>