Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
0 + 8 =

Wie moet VPB betalen?

Belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting zijn rechtspersonen die in Nederland gevestigd zijn. Het belastingtarief bedraagt 20% (tot 200.000 euro winst) en daarboven 25%. In het buitenland zijn tarieven soms lager (bijvoorbeeld Cyprus 10%).

Welke rechtsvorm is belastingplichtig?

Een eenmanszaak is niet belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting, dit is namelijk geen rechtspersoon. Voor de Vennootschapsbelasting zijn belastingplichtig:

  1. B.V.
  2. N.V.
  3. Commanditaire vennootschappen. 
  4. Coöperaties.
  5. Europese N.V. en Ltd. (Europese vennootschap met aandelen).
  6. Onderlinge waarborgmaatschappijen.

Belastingplicht voor de Vennootschapsbelasting

Het lichaam - zeg de B.V. - moet in Nederland gevestigd zijn. Het maakt dan niet uit of het een Nederlandse B.V. of een Engelse Ltd. is. Een lichaam is in Nederland gevestigd als het bestuur (de feitelijke leiding) in Nederland woont. Als een B.V. voor belangrijke beslissingen niet zelf mag beslissen, maar hiervoor een buitenlandse bestuurder / aandeelhouder moet raadplegen. Naar Nederlands recht opgerichte rechtspersonen zijn altijd in Nederland gevestigd. Door belastingverdragen kan de belastingplicht echter aan het buitenland worden overgelaten.

Rechtspersonen die in het buitenland gevestigd zijn, maar in Nederland een filiaal hebben, zijn voor de winst die in Nederland wordt behaald in Nederland belastingplichtig (buitenlandse belastingplicht). We moeten hierbij denken aan een buitenlands bedrijf met een zogenaamde vaste inrichting (winkel, bedrijfshal, kantoor, etc.) in Nederland.


meer informatie over Wie moet VPB betalen?

Samengevat:

>
>
>
>