Fiscale checklist

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
12-06-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Fiscale checklist

Hieronder de fiscale checklist voor ondernemers en bedrijven. Deze lijst kunt u doornemen en bij vragen kunt u gratis een fiscaal jurist of belastingadviseur een vraag stellen.

 1. Renteaftrek bij overname: let op, bij overnamerente boven 1 miljoen (aan rente) is de rente niet altijd aftrekbaar, dit geldt vanaf 2012.
 2. Vaste inrichting buitenland: vanaf 2012 kunt u verliezen niet automatisch verrekenen met Nederlandse winsten.
 3. Fiscale voorzieningen: kijk of u een voorziening kunt vormen, hiermee kunt u winst uitstellen
 4. Innovatie: er zijn diverse fiscale voordelen bij innovatie, zoals lagere winstbelasting, minder loonbelasting betalen of extra aftrek.
 5. Eenmanszaak: maakt u meer dan € 85.000 winst? Overweeg zonder geld en belastingheffing uw bedrijf om te zetten in een B.V.
 6. BTW: kijk eens of de kleine ondernemersregeling op u van toepassing is. Deze geldt bij omzet onder de € 8.000, hierdoor hoeft u in rekening gebrachte BTW niet te af te dragen.
 7. Uren: controleer of u tenminste 1.225 uren aan uw bedrijf hebt besteed. De aftrekpost is substantieel.
 8. Investeringen: heeft u in een jaar al € 2.200 geïnvesteerd, investeer dan niet volgend jaar maar dit jaar, dit levert extra aftrek op van 28% (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek). Investeert u veel (meer dan € 200.000), overweeg dan investering uit te stellen.
 9. Kind: overweeg uw kinderen te laten meewerken binnen uw bedrijf, tot ongeveer € 6.000 zijn er geen problemen met kinderbijslag / studiefinanciering en is de belastingheffing beperkt.
 10. Partner: laat uw partner binnen uw bedrijf meewerken, meestal zal hij/zij minder belastingheffing betalen dan u.
 11. Privézaken: als u privé zaken bezit die u voor uw bedrijf gebruikt, kunt u deze aan uw bedrijf verkopen. De opbrengst is belastingvrij en op de factuur hoeft u geen BTW te zetten. U mag dan over de zaken afschrijven.
 12. Huwelijkse voorwaarden: in de meeste huwelijkse voorwaarden staat een periodiek verrekenbeding. U moet dan jaarlijks het bespaarde inkomen verrekenen. Doet u dit niet, dan kan er een probleem ontstaan bij een faillissement of echtscheiding.
 13. Telefoon en internet thuis: de onderneming mag uw telefoon- en internetaansluiting thuis belastingvrij vergoeden mits u meer dan 10% zakelijk gebruikt. Tevens mag de onderneming een iPhone of Blackberry (of andere smartphone) betalen. Mits zakelijk, kan de onderneming u ook een iPad geven (mooi kerstcadeau). Voor de iPad moet het zakelijk gebruik aantoonbaar 90% of meer zijn.
 14. Willekeurig afschrijven: in 2011 gekochte zaken kunt u willekeurig afschrijven en dus sneller ten laste van de winst brengen. U kunt overwegen om extra af te schrijven zodat u verlies maakt. Dit verlies kunt u dan wellicht verrekenen met winsten uit het verleden, hierdoor krijgt u cash geld terug van de Belastingdienst. U mag verliezen uit 2011 verrekenen met winsten uit 2008, 2009 of 2010 of met winsten van de zes toekomstige jaren. Volgend jaar is de regeling niet meer van toepassing.
 15. Onderbouwing onkostenvergoeding: als u aan uzelf of werknemers een vaste belastingvrije onkostenvergoeding heeft betaald, moet hiervan een specificatie aanwezig zijn. Daarnaast is het verstandig om de hoogte van de onkostenvergoeding eens per jaar te controleren via bonnen die de werknemer moet verzamelen.
 16. Restwaarde vastgoed: de afschrijving van een bedrijfspand wordt door 3 elementen bepaald (kostprijs, restwaarde en economische levensduur). De restwaarde kan wisselen en levert vaak discussie op. Soms stijgt de grondprijs en hiermee de restwaarde. Als de ondernemer op dezelfde grond gaat nieuwbouwen (na bijvoorbeeld 30 jaar), hoeft hij met een hogere grondprijs geen rekening te houden.
 17. BTW terugvragen: als een klant zijn factuur niet kan betalen, kunt u de BTW op die factuur terugvragen bij de Belastingdienst. Treft u een betalingsregeling, dan kunt u de BTW niet terugvragen.
 18. Werkkostenregeling: bekijk of u in 2011 of 2012 hiervan gebruik maakt, in 2014 is het verplicht.
 19. Voorraad: kunt u uw voorraad of onderhanden werk afwaarderen?
 20. Bedrijfspand: kunt u voorzieningen vormen op uw bedrijfspand of deels zaken sneller afschrijven, zoals de pui of het dak?
 21. Fiscale eenheid: is een fiscale eenheid voor de Vennootschapsbelasting te overwegen?
 22. Debiteuren: betalen alle debiteuren? Zo niet, waardeer deze af en vraag BTW terug.
 23. Zakelijke ritten met privé auto: vergoed € 0,19 per kilometer.
 24. Auto van de zaak: wellicht eens overhevelen naar privé, laat gratis berekening maken.
 25. Is een vergoeding voor de werkkamer mogelijk?
 26. Schenking lijfrentetermijn oude polissen aan kinderen.
 27. Vrijstelling oude polissen in box 3.
 28. Hypotheek optimaal aflossen?
 29. Voorlopige teruggave Inkomstenbelasting vragen?
 30. Buitengewone lasten (levensonderhoud / ouderdom / arbeidsongeschiktheid).
 31. Giften via 5-jaars-contract of centreren in enig jaar.
 32. Middeling.
 33. Vooruitbetaling hypotheekrente zinvol?
 34. Belastingschulden vóór 1 januari betalen.
 35. Dividend na 1 januari betalen.
 36. Borgstelling DGA: vergeet niet een borgstellingsvergoeding te betalen als u als DGA zich in privé heeft borg gesteld voor een lening van een BV.  
 37. Pensioen: praat eens met een deskundige over uw pensioen
 38. Onkostenvergoeding: u mag namens een BV of onderneming belastingvrij bepaalde kleine kosten vergoeden aan werknemers, de DGA of de ondernemer zelf
 39. Controleer de vakantiedagen per einde van het jaar, in 2012 komt er nieuwe wetgeving.
 40. Overweeg om een woning over te dragen naar uw onderneming, BV of kinderen, dit i.v.m. de lagere overdrachtsbelasting en de lagere waarde op dit moment
 41. Denk na over mogelijke bedrijfsopvolging en controleer of uw testament hierop aansluit

Algemene zaken voor bedrijf

 1. Publicatiestukken tijdig ingediend?
 2. Zijn besparingen mogelijk? Kijk eens één dag naar de volgende kosten, dit kan u zomaar 10% voordeel opleveren: energiekosten, telefoonkosten, internetaansluiting, kantoorkosten en drukwerk.
 3. Notulen jaarrekening opgesteld?
 4. Is er een voorlopige aanslag voor de winst van het lopende jaar?
 5. Leent u personeel in? Heeft u een VAR-verklaring?
 6. Doet uw accountant ook privézaken voor u (bijvoorbeeld aangifte inkomstenbelasting)? Corrigeer dit deel dan, dit moet u privé betalen.
 7. Zijn alle overeenkomsten voorhanden, zoals bijvoorbeeld leningsovereenkomst met de eigenaar, afspraken tussen eigenaren, etc.?
 8. Zijn de gevolgen voor arbeidsongeschiktheid van de eigenaar / DGA bekend?
 9. ZIjn de gevolgen van overlijden of een echtscheiding van de eigenaar / DGA bekend? Stichting oprichten?
 10. Breng de aansprakelijkheid van derden eens in kaart. Wat zijn de gevolgen als u een claim krijgt van € 100.000, heeft dit invloed op privévermogen? Kunt u dit voorkomen?
 11. Aandeelhoudersovereenkomst noodzakelijk / wenselijk?

Prive tips

 1. Hypotheekrente: overweeg 6 maanden vooruit te betalen
 2. Hypotheek: overleg eens met uw werkgever of hij een deel van uw hypotheek wil overnemen of uw verbouwing wil financieren
 3. Huwelijkse voorwaarden: controleer of de voorwaarden (met name verrekening) wordt nagekomen

Prive tips estate planning

 1. Schenk: maak gebruik van de schenkingsvrijstelling, 5.000 voor kinderen en 2.000 voor kleinkinderen (zijn afgeronde bedragen). Eenmalig mag er soms 50.000 worden geschonken
 2. Hoge schenking: soms mag er 50.300 euro worden geschonken (kinderen tussen 18-35 jaar) voor bijvoorbeeld woning of studie. Bent u vergeten om voor de 35e verjaardag te schenken probeer dan de schenking via uw schoonzoon of schoondochter (die nog geen 35 jaar is) te regelen, overleg dit met uw fiscaal jurist.
 3. Herroepelijke schenking: u kunt een schenking zo opstellen dat deze kan worden teruggedraaid, bijvoorbeeld als u kind in de schuldsanering of bijstand zou komen.
 4. Uitsluitingsclausule: voorkom dat uw geld in handen komt van uw schoonzoon of schoondochter, dit moet u wel schriftelijk vastleggen.
 5. Renteloze lening: sinds 1 januari 2010 moet u rente gaan rekenen over een vordering op uw kinderen, dit is tenminste 6%. Als u geen rente zou rekenen moet u hierover schenkbelasting gaan betalen.
 6. Papieren schenking: u kunt schenken zonder het geld ook direct te betalen. U krijgt dan een schuld aan uw kinderen die pas opeisbaar is bij uw overlijden of het overlijden van uw partner. U moet wel jaarlijks rente over de schuld betalen.
 7. Huwelijkse voorwaarden: loop uw huwelijkse voorwaarden eens door met uw adviseur. Let met name op een periodiek verrekenbeding. Het niet nakomen van een dergelijk beding kan grote financiele gevolgen hebben.
 8. Omzetten huwelijkse voorwaarden: soms is het omzetten naar een gemeenschap van goederen verstandig, dit is niet complex.
 9. Testament: laat eens per 5 jaar uw testament controleren. Sinds 2010 is de wetgeving aangepast, een controle van uw testament is dus verstandig.
 10. Overbedelingsvordering: sinds 2010 is er een speciale wet die ziet op bovenmatige rentevergoedingen op een overbedelingsvordering. Hierdoor is soms niet meer alle rente aftrekbaar bij overlijden van de langstlevende ouder. Laat u hierover adviseren.

Fiscale checklist 2012

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte