Is uw bedrijf nog wel fiscaal & juridisch bij de tijd?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > >
Uw huidige accountant te duur? Bij Belastingtips kan het goedkoper!

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Zakelijk

Deze pagina is aangemaakt op: 14-08-2010 13:47. Laatst gewijzigd op: 01-11-2015 17:43.

Gratis fiscale tips ontvangen?

Vragen

Eigen bijdrage auto van de zaak

Als u meer dan 500 kilometer privé met uw auto van de zaak rijdt, heeft u een bijtelling. Als de werknemer een eigen bijdrage voor het privégebruik heeft betaald aan de werkgever, is deze eigen bijdrage aftrekbaar van de bijtelling. Vanaf 2016 wordt regeling voor de auto van de zaak aangepast.

Belastingtip: eigen bijdrage niet aftrekbaar

Sinds vele jaren wordt de bijtelling via het loon meegenomen. De eigen bijdrage voor de auto voor privégebruik is een aftrekpost bij de bepaling van dit loon. Het is verstandig om schriftelijk af te spreken dat de eigen bijdrage ziet op privégebruik van de auto.

Eigen bijdrage hoger dan bijtelling

Volgens een uitspraak van de Hoge Raad (26 maart 1997, rolnummer 31,548) kan de eigen bijdrage er niet voor zorgen dat de bijtelling negatief wordt (tenzij de werknemer zich niet kan onttrekken aan de ter beschikking gestelde auto).

Extra eigen bijdrage voor dure auto aftrekbaar?

Een extra bijdrage die een werknemer moet betalen in verband met een dure auto, komt slechts in mindering op de bijtelling naar rato van het privégebruik. In de praktijk komen werkgever en werknemer dan overeen dat de extra eigen bijdrage enkel ziet op privégebruik. Hierbij wordt standaard een hoge eigen bijdrage afgesproken die vervolgens een dalende lijn inzet als de auto goedkoper is.

De Hoge Raad heeft in augustus 2010 bepaald dat de eigen bijdrage niet altijd aftrekbaar is, de eigen bijdrage moet namelijk zien op op privédoeleinden. In casu werden er 2 eigen bijdragen voldaan, één voor privédoeleinden en één voor overschrijding van het leasebudget. Deze laatste bijdrage is niet meer aftrekbaar, aldus de Rechtbank, het Gerechtshof en nu ook de Hoge Raad. Een bijdrage vanwege het rijden met een duurdere auto is dus niet meer automatisch aftrekbaar, tenzij de eigen bijdrage enkel ziet op privégebruik en direct aan de werkgever wordt betaald. De Belastingdienst zal dit vanaf 2009 of 2010 ook gaan corrigeren, tenminste dit is de verwachting. Als u hiermee te maken krijgt, maak dan bezwaar en schakel een fiscaal jurist in. Voor de werkgever is van belang dat het reglement inzake de auto en de eigen bijdrage wordt aangepast. Wellicht kan men stellen dat sprake is van negatief loon, zijnde de terugbetaling aan de werkgever.

Naheffingen worden aan de werkgever opgelegd. De werkgever is verantwoordelijk voor een juiste afdracht van loonheffingen en de werknemer mag erop vertrouwen dat deze klopt. Een naheffing kan niet zomaar op de werknemer worden verhaald.

De Belastingdienst stelt op haar site hierover het volgende: Elke eigen bijdrage die u aan uw werkgever betaalt, kan van de bijtelling worden afgetrokken. Dat geldt ook voor een hoger leasebedrag voor een auto uit een duurdere klasse en de afkoopsom van het leasebedrag bij het einde van de dienstbetrekking..

Eigen bijdrage ineens

Als u bij aanschaf ineens een eigen bijdrage voldoet, moet u dit bedrag uitsmeren over de periode waarin u de auto van de zaak privé gaat gaat gebruiken.

Kosten voldaan aan derde

De aan een derde (zoals benzine, parkeergeld of tolgelden) betaalde kosten zijn niet aftrekbaar als eigen bijdrage. Het is in een dergelijk geval beter om de kosten door uw werkgever te laten betalen en vervolgens aan uw werkgever een vergoeding te betalen.


Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice