Advies over de auto van de zaak? Meerdere auto's van de zaak ?

Vraag offerte bij fiscaal jurist !

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2020
Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Voornaam en achternaam *
Bedrijfsnaam
Uw woonplaats
Telefoon *

Auto van de zaak zonder bijtelling

Wij adviseren regelmatig ondernemers over het beperken van de bijtelling over de auto van de zaak. Ruim 1.000.000 mensen hebben een auto van de zaak en 25% hiervan houden een kilometeradministratie bij. In 2016 gaat de regeling voor de auto van de zaak op de spreekwoordelijke schop.

Veel voorkomende vragen over het voorkomen van de bijtelling zijn

 1. Kan ik de bijtelling verdelen met mijn partner
 2. Kan ik de auto voor prive ritten huren van mijn werkgever
 3. Welke informatie heeft de belastingdienst van mijn auto sinds 2014 en 2015
 4. Hoe moet ik een kilometeradministratie opstellen
 5. Is buitenlands kenteken een optie?
 6. Als ik 2 auto's van de zaak heb hoevaak moet ik dan bijtellen?

Auto van de zaak en fiscus

Als u minder dan 500 kilometer privé met uw auto van de zaak heeft gereden, heeft u geen last van de bijtelling (0%, 14%, 20% of 25% van de cataloguswaarde en bij oldtimers 35% van de actuele waarde).

Sinds enkele jaren heeft u bij een elektrische auto van de zaak een bijtelling van 0%. Deze maatregel is per 2014 afgeschaft, sinds 2014 moet over de meeste elektrische auto's weer 7% worden bijgeteld. Heeft u de auto in 2014 gekocht dan kunt u nog 5 jaar gebruik maken van de 0% bijtelling.

Een (zakelijke) eigen bijdrage kan in mindering worden gebracht op de bijtelling. Sinds enkele maanden opent de Belastingdienst haar jacht op de zakelijke rijder die geen bijtelling aangeeft. Dit komt omdat een groot percentage van de zakelijke rijders liegt over de kilometeradministratie, aldus steekproeven van de Belastingdienst.

Verklaring geen privé gebruik

Sinds 2015 kunt u de verklaring geen privé gebruik digitaal downloaden (klik hier) . Een dergelijke verklaring heeft u nodig indien u beperkt (minder dan 500 kilometer per jaar) privé gebruik maakt van uw (bestel)auto. Let erop dat u een kilometeradministratie moet bijhouden. De verklaring moet u ondertekenen met uw DigiD. Ook het intrekken of wijzigenvan deze verklaring kan digitaal. Als u een kopie van deze verklaring aan uw werkgever verstrekt dan zal hij de bijtelling achterwege laten.  

Controle Belastingdienst

Over het jaar 2015 heeft de Belastingdienst al tientallen miljoenen aan naheffingen en boetes opgelegd aan automobilisten die onterecht privé gebruik maken van een auto van de zaak (mededeling ministerie van Financiën). Vaak blijkt de kilometeradministratie niet te kloppen. De Belastingdienst heeft mede hierom de controles opgevoerd. Middels (soms herkenbare) flitsauto’s op drukke locaties, zoals bij evenementen en grensovergangen, worden automatische kentekenregistraties uitgevoerd. Daarna wordt de kilometeradministratie opgevraagd en gekeken of deze rit in de administratie is opgenomen. Als de rit er niet in staat, zult u veelal een navorderingsaanslag met boete krijgen. De boete zou in redelijkheid 25% moeten bedragen en loopt veelal tegen 50%. Er worden in 2015 en daarna nog meer flitsauto's ingezet. Volgens redelijk constante rechtspraak mag de boete maximaal 25% bedragen.

Belastingtip boete

Maak bezwaar tegen de boete, deze behoort in de meeste gevallen 25% te zijn. De centrale vraag die ook voor kan liggen is: is er een nieuw feit dat navordering kan rechtvaardigen, dit zal in de rechtspraak worden opgelost.

Bijtelling oldtimer

De bijtelling over de cataloguswaarde bedraagt in principe 25%. Netto kost een auto dan ongeveer 10% van de cataloguswaarde. Bij het rijden van een “schone auto” wordt de bijtelling verlaagd tot 20% en soms zelfs tot 14% en nu zelfs tijdelijk tot 0%. Voor auto's ouder dan 15 jaar geldt een speciale regeling, 35% bijtelling over de waarde in het economische verkeer, dus niet de cataloguswaarde.

Fiscale tips bijtelling

 1. Pensioen: een bijtelling geldt niet als grondslag voor het pensioen. Een directeur kan zijn salaris verhogen en vervolgens een eigen bijdrage betalen ter grootte van de bijtelling. Hierdoor hogere pensioengrondslag.
 2. Carpoolen: als u collega’s mee laat rijden, mogen zij € 0,19 per kilometer belastingvrij van uw werkgever ontvangen. Een deel hiervan mogen zij belastingvrij aan u geven.
 3. Belastingvrije vergoeding: de werkgever mag belastingvrij alle kosten die met de auto samenhangen vergoeden (parkeren, brandstof, vakantie, tol, autoradio, trekhaak, ANWB-lidmaatschap, stalling (niet bij eigen woning), wassen, etc.).
 4. Eigen bijdrage: een directeur-grootaandeelhouder kan via een dividenduitkering uit zijn B.V. een eigen bijdrage betalen. Dit kan een voordeel opleveren van 8,25% tot 12% van de eigen bijdrage (afhankelijk van het Vpb-tarief van de B.V.). Dit geldt overigens alleen als de B.V. BTW-plichtig is en de bijtelling normaal tegen 52% belast wordt. Is de B.V. niet BTW-plichtig, dan wordt het een ander verhaal. De terbeschikkingstelling van de auto voor privégebruik wordt dan een met BTW belaste prestatie als daarvoor een eigen bijdrage wordt betaald. De eigen bijdrage is dan belast met 21% BTW. Hierdoor is het fiscale voordeel van de eigen bijdrage weg. Let er hierbij verder op dat verlaging van uw bijtelling door een eigen bijdrage uw gebruikelijk loon kan beïnvloeden. Moet u, door de eigen bijdrage, uw loon verhogen, dan heeft dit allemaal geen zin.
 5. Privéauto: koop een privéauto en probeer minder dan 500 kilometer te rijden met de auto van de zaak. Voor de vakanties en lange privéritten huurt u een auto (van een familielid of kennis). Vraag eventueel een salarisverhoging bij uw werkgever, u rijdt immers minder met de auto van de zaak (geen privékilometers).
 6. Vakantie, ziekte: bij ziekte, vakantie of langdurig geen gebruik van de auto van de zaak, kunt u deze (met sleutels en verklaring) bij uw werkgever inleveren. De auto staat dan niet meer ter beschikking zodat u geen bijtelling over deze periode heeft. Over dit onderdeel is wel vaak discussie met de Belastingdienst.

Meerdere auto's

Stel, u rijdt een Porsche (bijtelling € 35.000) op de zaak. U koopt hierbij ook een Bentley (bouwjaar 1975) op de zaak (bijtelling € 3.750). Vervolgens vraagt u de Belastingdienst of u de bijtelling mag “middelen”. U kunt immers niet in beide auto’s tegelijk rijden. Gemiddelde bijtelling zo’n € 20.000. Netto voordeel bedraagt hiermee ongeveer € 7.000 (los van de kosten van de Jaguar). U moet dit wel voorbespreken, de Belastingdienst stelt soms: 2 auto's, dus twee bijtellingen. Verschillende rechters zijn het hiermee eens.

Bestelauto

De bijtelling is in beginsel ook van toepassing op bestelauto’s. Als de werkgever een verbod voor privégebruik heeft opgelegd aan de werknemer, dan geldt de bijtelling niet. Dit moet dan wel schriftelijk (met sanctie) en met enige controle op het rijgedrag van de werknemer.

Ondernemer en auto van de zaak (lagere bijtelling !)

Voor de ondernemer (niet de DGA of werknemer) geldt een speciale regeling inzake de auto van de zaak. Hierdoor kan de bijtelling lager uitkomen, kort en goed:

 1. Voor ondernemers bedraagt de maximale bijtelling maximaal het bedrag dat inzake de auto ten laste van de winst is gebracht (artikel 3.20 lid 4 Wet IB 2001
 2. Als de werkelijke kosten lager zijn dan de bijtelling is het wellicht gunstiger de auto tot het prive vermogen te rekenen. Soms zorgt de BTW en eerste afschrijving er voor dat de auto toch op de zaak / onderneming wordt gezet
 3. Tot de kosten behoort overigens ook de btw over het privégebruik (de 2,7% of de 1,5%), zie hiertoe HR 10 juni 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT7203.
 4. Afschrijving verlagen kan ervoor zorgen dat de bijtelling dus lager uitkomt. U moet volgens de Hoge Raad uitgaan van normale afschrijving. Als de afschrijving door een afboeking van de herinvesteringsreserve lager uitkomt moet dit worden gecorrigeerd  HR 1 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR3102.
 5. Of financieringsrente tot auto kosten moet worden gerekend is niet helemaal duidelijk. Als de financiering direct samenhangt met de auto lijkt dit wel logisch.
 6. Kosten die worden doorbelast aan derden inzake de auto mogen niet in mindering worden gebracht op de auto kosten.

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.

>
>
>
>