Advies over de auto van de zaak? Meerdere auto's van de zaak ?

Vraag offerte bij fiscaal jurist !

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
06-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Auto van de zaak zonder bijtelling

Wij adviseren regelmatig ondernemers over het beperken van de bijtelling over de auto van de zaak. Ruim 1.000.000 mensen hebben een auto van de zaak en 25% hiervan houdt een kilometeradministratie bij. We kennen in 2020 de volgende bijtellingen:

 • 8% elektrische auto  / geen CO2-uitstoot;
 • 22% overige auto's;
 • 35% youngtimers.

Veel voorkomende vragen over het voorkomen van de bijtelling zijn:

 1. Kan ik de bijtelling verdelen met mijn partner of kinderen?
 2. Kan ik de auto voor privéritten huren van mijn werkgever?
 3. Hoe moet ik een kilometeradministratie opstellen?
 4. Is buitenlands kenteken een optie?
 5. Als ik 2 auto's van de zaak heb, hoe vaak moet ik dan bijtellen?

Auto van de zaak en fiscus

Als u minder dan 500 kilometer privé met uw auto van de zaak heeft gereden, heeft u geen last van de bijtelling (0%, 4%, 8%, 14% of 22% van de cataloguswaarde en bij oldtimers 35% van de actuele waarde).

Sinds enkele jaren heeft u bij een elektrische auto van de zaak een bijtelling van 0%, in 2020 is deze 8%. Over alle andere auto's is de bijtelling op dit moment 22%. In 2021 zal er niet veel veranderen, er komt wel een speciale regeling voor auto's die op waterstof rijden en / of auto's met zonnepanelen.

Eigen bijdrage auto van de zaak

Een (zakelijke) eigen bijdrage kan in mindering worden gebracht op de bijtelling. Sinds 2019 opent de Belastingdienst haar jacht op de zakelijke rijder die geen bijtelling aangeeft. Dit komt omdat een groot percentage van de zakelijke rijders liegt over de kilometeradministratie, aldus steekproeven van de Belastingdienst.

Verklaring geen privégebruik

Sinds enkele jaren kunt u de verklaring geen privégebruik digitaal downloaden (klik hier). Een dergelijke verklaring heeft u nodig indien u beperkt (minder dan 500 kilometer per jaar) privé gebruik maakt van uw (bestel-)auto. Let erop dat u een kilometeradministratie moet bijhouden. De verklaring moet u ondertekenen met uw DigiD. Ook het intrekken of wijzigen van deze verklaring kan digitaal. Als u een kopie van deze verklaring aan uw werkgever verstrekt, dan zal hij de bijtelling achterwege laten.  

Controle Belastingdienst

Ook dit jaar heeft de Belastingdienst al tientallen miljoenen aan naheffingen en boetes opgelegd aan automobilisten die onterecht privé gebruik maken van een auto van de zaak (mededeling Ministerie van Financiën). Vaak blijkt de kilometeradministratie niet te kloppen. De Belastingdienst heeft mede hierom de controles opgevoerd. Middels (soms herkenbare) flitsauto’s op drukke locaties, zoals bij evenementen en grensovergangen, worden automatische kentekenregistraties uitgevoerd. Daarna wordt de kilometeradministratie opgevraagd en gekeken of deze rit in de administratie is opgenomen. Als de rit er niet in staat, zult u veelal een navorderingsaanslag met boete krijgen. De boete zou in redelijkheid 25% moeten bedragen en loopt veelal tegen 50%. Er worden in 2020 en daarna nog meer flitsauto's ingezet. Volgens redelijk constante rechtspraak mag de boete maximaal 25% bedragen.

Belastingtip boete

Maak bezwaar tegen de boete, deze behoort in de meeste gevallen 25% te zijn. De centrale vraag die ook voor kan liggen is: is er een nieuw feit dat navordering kan rechtvaardigen? Dit zal in de rechtspraak worden opgelost.

Hoe verwerk ik bijtelling in mijn boekhouding?

U kunt de bijtelling op twee manieren verrekenen:

Via de inkomstenbelasting (IB). De bijtelling is onderdeel van de inkomstenbelasting. Daarom kunt u de berekende bijtelling eenvoudigweg opgeven bij de jaaropgave inkomstenbelasting. Dit verwerkt u dan niet in uw boekhoudprogramma.

Opgeven via de boekhouding. Door de bijtelling als negatieve kosten te boeken bij uw auto- en transportkosten. Door het verlagen van uw kosten gaat uw winst omhoog, en daarmee dus uw inkomstenbelasting. Het verwerken van de bijtelling in de boekhouding kan snel en eenvoudig door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma. Er zijn verschillende programma's beschikbaar. Hieronder hebben we een aantal geschikte programma's geselecteerd:

 

Bijtelling oldtimer

De bijtelling over de cataloguswaarde bedraagt in principe 22%. Netto kost een auto dan ongeveer 10% van de cataloguswaarde. Bij het rijden van een “schone auto” wordt de bijtelling verlaagd tot 8%. Voor auto's ouder dan 15 jaar geldt een speciale regeling, 35% bijtelling over de waarde in het economische verkeer, dus niet de cataloguswaarde. Meestal is het rijden in een dergelijke auto (veelal youngtimer genoemd) fiscaal voordelig.

Fiscale tips bijtelling

 1. Pensioen: een bijtelling geldt niet als grondslag voor het pensioen. Een directeur kan zijn salaris verhogen en vervolgens een eigen bijdrage betalen ter grootte van de bijtelling. Hierdoor hogere pensioengrondslag.
 2. Carpoolen: als u collega’s mee laat rijden, mogen zij € 0,19 per kilometer belastingvrij van uw werkgever ontvangen. Een deel hiervan mogen zij belastingvrij aan u geven.
 3. Belastingvrije vergoeding: de werkgever mag belastingvrij alle kosten die met de auto samenhangen vergoeden (parkeren, brandstof, vakantie, tol, autoradio, trekhaak, ANWB-lidmaatschap, stalling (niet bij eigen woning), wassen, etc.).
 4. Eigen bijdrage: een directeur-grootaandeelhouder kan via een dividenduitkering uit zijn B.V. een eigen bijdrage betalen. Dit kan een voordeel opleveren van 8,25% tot 12% van de eigen bijdrage (afhankelijk van het Vpb-tarief van de B.V.). Dit geldt overigens alleen als de B.V. btw-plichtig is en de bijtelling normaal tegen 49% belast wordt. Is de B.V. niet btw-plichtig, dan wordt het een ander verhaal. De terbeschikkingstelling van de auto voor privégebruik wordt dan een met btw belaste prestatie als daarvoor een eigen bijdrage wordt betaald. De eigen bijdrage is dan belast met 21% btw. Hierdoor is het fiscale voordeel van de eigen bijdrage weg. Let er hierbij verder op dat verlaging van uw bijtelling door een eigen bijdrage uw gebruikelijk loon kan beïnvloeden. Moet u door de eigen bijdrage uw loon verhogen, dan heeft dit allemaal geen zin.
 5. Privéauto: koop een privéauto en probeer minder dan 500 kilometer te rijden met de auto van de zaak. Voor de vakanties en lange privéritten huurt u een auto (van een familielid of kennis). Vraag eventueel een salarisverhoging bij uw werkgever, u rijdt immers minder met de auto van de zaak (geen privékilometers).
 6. Vakantie, ziekte: bij ziekte, vakantie of langdurig geen gebruik van de auto van de zaak, kunt u deze (met sleutels en verklaring) bij uw werkgever inleveren. De auto staat dan niet meer ter beschikking zodat u geen bijtelling over deze periode heeft. Over dit onderdeel is wel vaak discussie met de Belastingdienst.

Meerdere auto's

Stel, u rijdt een Porsche 911 op de zaak, waarde € 200.000, bijtelling 22% van € 200.000. U koopt hierbij ook een Bentley (bouwjaar 1980) op de zaak voor € 15.000 (bijtelling € 4.500), oorspronkelijke cataloguswaarde in 1980 € 220.000. Vervolgens vraagt u de Belastingdienst of u de bijtelling mag toepassen op de auto met de hoogste (oorspronkelijke) bijtelling, dit is de Bentley. U kunt immers niet in beide auto’s tegelijk rijden. Hiermee heeft u geen bijtelling over de Porsche 911 en hoeft u slechts een beperkte bijtelling te betalen over de Bentley. U moet dit wel voorbespreken, de Belastingdienst stelt soms: 2 auto's, dus twee bijtellingen. Verschillende rechters zijn het hiermee eens.

Bestelauto

De bijtelling is in beginsel ook van toepassing op bestelauto’s. Als de werkgever een verbod voor privégebruik heeft opgelegd aan de werknemer, dan geldt de bijtelling niet. Dit moet dan wel schriftelijk (met sanctie) en met enige controle op het rijgedrag van de werknemer.

Ondernemer en auto van de zaak (lagere bijtelling!)

Voor de ondernemer (niet de DGA of werknemer) geldt een speciale regeling inzake de auto van de zaak. Hierdoor kan de bijtelling lager uitkomen, kort en goed:

 1. Voor ondernemers bedraagt de maximale bijtelling maximaal het bedrag dat inzake de auto ten laste van de winst is gebracht (artikel 3.20 lid 4 Wet IB 2001).
 2. Als de werkelijke kosten lager zijn dan de bijtelling, is het wellicht gunstiger de auto tot het privévermogen te rekenen. Soms zorgen de btw en eerste afschrijving ervoor dat de auto toch op de zaak / onderneming wordt gezet.
 3. Tot de kosten behoort overigens ook de btw over het privégebruik, zie hiertoe HR 10 juni 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT7203.
 4. Afschrijving verlagen kan ervoor zorgen dat de bijtelling dus lager uitkomt. U moet volgens de Hoge Raad uitgaan van normale afschrijving. Als de afschrijving door een afboeking van de herinvesteringsreserve lager uitkomt, moet dit worden gecorrigeerd  HR 1 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR3102.
 5. Of financieringsrente tot autokosten moet worden gerekend is niet helemaal duidelijk. Als de financiering direct samenhangt met de auto, lijkt dit wel logisch.
 6. Kosten die worden doorbelast aan derden inzake de auto mogen niet in mindering worden gebracht op de autokosten.

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte