Volg Belastingtips voor de allerlaatste fiscale tips en adviezen

Kleine ondernemersregeling

De kleine ondernemersregeling is een regeling waardoor een kleine ondernemer die een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap heeft wellicht geen omzetbelasting verschuldigd is. De kleine ondernemersregeling geldt dus alleen voor ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid (en dus niet voor de B.V.).

In 2013 is een nieuw besluit gepubliceerd, dit kunt u hier raadplegen

Voor wie geldt de kleine ondernemersregeling?

De regeling geldt voor eenmanszaken, VOF's of maatschappen die per jaar minder dan zo'n € 1.900 (cijfers 2014 : €  1.883)  aan omzetbelasting hoeven af te dragen.

Voorwaarden kleine ondernemersregeling

Er geldt een aantal voorwaarden voor de kleine ondernemersregeling:

  • U bent eigenaar van een eenmanszaak of u werkt via een samenwerkingsverband zoals een VOF of maatschap.
  • U betaalt na aftrek van voorbelasting minder dan € 1.883 aan omzetbelasting per jaar.
  • U voldoet aan de administratieplicht voor de omzetbelasting.

Voordeel kleine ondernemersregeling

Door de kleine ondernemersregeling hoeft u wellicht geen omzetbelasting af te dragen, terwijl u deze wel heeft ontvangen. De mogelijkheden zijn:

  1. afdracht minder dan € 1.346: volledige vermindering;
  2. afdracht tussen € 1.346 en € 1.883: vermindering 2,5 x (1.883 -/- BTW-afdracht);
  3. afdracht hoger dan € 1.883: geen vermindering.

Voorbeeld

Een kapsalon heeft een omzet per jaar van € 75.000. De af te dragen omzetbelasting bedraagt € 4.500 (6%). De voordruk (in rekening gebrachte BTW) bedraagt € 3.500. De uiteindelijke afdracht ad € 1.000 is de kapper niet verschuldigd.

Let op; het voordeel dat u door de afdrachtvermindering geniet behoort dan wel tot uw belastbare winst!

Geen administratie bijhouden

Een verzoek om ontheffing van administratieve verplichtingen moet u schriftelijk indienen bij de Belastingdienst. Stuur hiertoe een brief aan uw belastingkantoor. Dit verzoek kunt u indienen als aannemelijk is dat u door deze regeling jaarlijks geen omzetbelasting hoeft te betalen.


  • Advies nodig over Kleine ondernemersregeling?
  • Bekijk aanbiedingen van één van onze partners.