Is uw bedrijf nog wel fiscaal & juridisch bij de tijd?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > >
Accountant tegen een vast tarief per maand? Dat is mogelijk bij Belastingtips.nl

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Advies

Deze pagina is aangemaakt op: 12-04-2010 21:23. Laatst gewijzigd op: 21-02-2016 21:00.

Download gratis onze App

Gratis fiscale tips ontvangen?

Adviesgesprek

Persoonlijk contact
Eerlijk advies
Ervaren fiscalisten
Gratis adviesgesprek

088-0270027
8:30-17:00, werkdagen

Medicus en arbeidsongeschiktheid

Recentelijk is een kennis van mij als medicus arbeidsongeschikt geraakt. Het inkomen gaat substantieel achteruit en dit heeft dan ook grote en soms langdurige financiële gevolgen. Als u in loondienst bent, kunt u veelal aanspraak maken op een voorziening die uw werkgever heeft getroffen en daarnaast kunt u aanspraken maken op de WIA (de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).


Een specialist, arts of fysiotherapeut in dienstbetrekking heeft sinds 2006 recht op een WIA uitkering, de vroegere WAO uitkering. U heeft hier recht op als u 2 jaar ziek bent en voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent. Gedurende de eerste 2 jaren zal uw werkgever uw salaris (voor tenminste 70% moeten doorbetalen). Na 2 jaar bent u aan het UWV overgeleverd, er wordt dan gekeken wat u nog kunt (verdien capaciteit). Uw loonverlies (wat kon u nog en wat kunt u nog) is de basis voor uw arbeidsongeschiktheid. Er zijn meerdere situaties:

  1. minder dan 35% arbeidsongeschikt: geen uitkering op grond van de WIA. U moet bij uw werkgever blijven, lukt dit niet dan valt u (tijdelijk) in de WW
  2. tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt: er is kans op herstel, de hoogte van de uitkering is afhankelijk van het loon dat u nog verdient. In het ergste geval krijgt u nog ongeveer 400 euro per maand. U valt onder de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).
  3. meer dan 80% arbeidsongeschikt: er is geen kans op herstel.De uitkering bedraagt maximaal 70% van zo'n 46.000 euro. U valt onder de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA).

De werkgever zal gedurende de eerste 2 jaren van ziekte uw loon doorbetalen. In de meeste CAO's krijgt u het eerste jaar nog 100% en daarna  70% van uw laatst verdiende loon. Sommige werkgevers hebben ook voor de periode daarna een aanvullende verzekering afgesloten. Dit is meestal opgenomen in uw pensioenregeling. De premie mag uw werkgever betalen.

De werknemer kan ook zelf voor zijn arbeidsongeschiktheid zorgen via een aanvullende verzekering. U kunt een vaste percentage van uw salaris afdekken (meestal 70%). Of u nu wel of geen uitkering van de overheid (WIA) krijgt zal uw inkomen worden aangevuld.

Er zijn ook verzekeringen waarbinnen u een vast bedrag kunt verzekeren.

Let er op dat u een zogenaamde beroeps arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, hiermee voorkomt u dat er met allerlei verdiencapaciteiten rekening wordt gehouden.

Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice