Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
0 + 0 =

Medicus en arbeidsongeschiktheid

Recentelijk is een kennis van mij als medicus arbeidsongeschikt geraakt. Het inkomen gaat substantieel achteruit en dit heeft dan ook grote en soms langdurige financiële gevolgen. Als u in loondienst bent, kunt u veelal aanspraak maken op een voorziening die uw werkgever heeft getroffen en daarnaast kunt u aanspraken maken op de WIA (de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).


Een specialist, arts of fysiotherapeut in dienstbetrekking heeft sinds 2006 recht op een WIA uitkering, de vroegere WAO uitkering. U heeft hier recht op als u 2 jaar ziek bent en voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent. Gedurende de eerste 2 jaren zal uw werkgever uw salaris (voor tenminste 70% moeten doorbetalen). Na 2 jaar bent u aan het UWV overgeleverd, er wordt dan gekeken wat u nog kunt (verdien capaciteit). Uw loonverlies (wat kon u nog en wat kunt u nog) is de basis voor uw arbeidsongeschiktheid. Er zijn meerdere situaties:

  1. minder dan 35% arbeidsongeschikt: geen uitkering op grond van de WIA. U moet bij uw werkgever blijven, lukt dit niet dan valt u (tijdelijk) in de WW
  2. tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt: er is kans op herstel, de hoogte van de uitkering is afhankelijk van het loon dat u nog verdient. In het ergste geval krijgt u nog ongeveer 400 euro per maand. U valt onder de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).
  3. meer dan 80% arbeidsongeschikt: er is geen kans op herstel.De uitkering bedraagt maximaal 70% van zo'n 46.000 euro. U valt onder de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA).

De werkgever zal gedurende de eerste 2 jaren van ziekte uw loon doorbetalen. In de meeste CAO's krijgt u het eerste jaar nog 100% en daarna  70% van uw laatst verdiende loon. Sommige werkgevers hebben ook voor de periode daarna een aanvullende verzekering afgesloten. Dit is meestal opgenomen in uw pensioenregeling. De premie mag uw werkgever betalen.

De werknemer kan ook zelf voor zijn arbeidsongeschiktheid zorgen via een aanvullende verzekering. U kunt een vaste percentage van uw salaris afdekken (meestal 70%). Of u nu wel of geen uitkering van de overheid (WIA) krijgt zal uw inkomen worden aangevuld.

Er zijn ook verzekeringen waarbinnen u een vast bedrag kunt verzekeren.

Let er op dat u een zogenaamde beroeps arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, hiermee voorkomt u dat er met allerlei verdiencapaciteiten rekening wordt gehouden.

meer informatie over Medicus en arbeidsongeschiktheid

Samengevat:

>
>
>
>