Belastingplan 2012

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
17-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Belastingplan 2012

Op de derde dinsdag van september 2011 worden de belastingplannen voor 2012 bekendgemaakt. In dit onderdeel worden de plannen voor 2012 uitgewerkt en worden er adviezen toegevoegd. Meestal zorgen de belastingplannen voor het volgende jaar ervoor dat u nog dit jaar actie onderneemt. Dit zullen wij dan ook in een speciale checklist toevoegen. De eerste plannen zijn op 29 augustus uitgelekt, in dit artikel worden alle wijzigingen opgenomen en toegelicht.

De belastingplannen zijn uitgelekt, hierbij in het kort een overzicht.

Wetsvoorstel Belastingplan 2012

 1. Afschaffen afvalstoffenbelasting.
 2. Afschaffen grondwaterbelasting.
 3. Afschaffen verbruiksbelasting van pruim- en snuiftabak.
 4. Afschaffen verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.
 5. Afschaffen belasting op leidingwater.
 6. Afschaffen verpakkingenbelasting.
 7. Afschaffen Eurovignet.
 8. Omzetting zelfstandigenaftrek in een vaste basisaftrek.
 9. Afschaffing kindertoeslag heffingsvrije vermogen box 3.
 10. Vitaliteitspakket.
 11. Nieuwe renteregeling.
 12. Blanco accijnszegels.

Wetsvoorstel Uitwerking autobrief

 1. Bijtelling bestelauto's.
 2. Winstdrempel belastingplicht stichtingen en verenigingen.

Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2012

 1. Elektronische aanmelding EIA / MIA.
 2. Defiscalisering vorderingen / schulden.
 3. Vereenvoudiging bij nummerverwerving.
 4. Houderschapsystematiek autobussen.
 5. Uitbreiding soepele herziening.
 6. Afschaffen 10% regeling toeslagen.
 7. Inperking reikwijdte herleiden inkomen na overlijden bij toeslagen.
 8. Verruimen aanvraagtermijn toeslagen.

Belastingplan 2012

 1. Objectvrijstelling vaste inrichtingen.
 2. Renteaftrekbeperking overnameholding.
 3. 30% regeling.
 4. Verlaging leeftijdsgrens aftrek levensonderhoud kinderen.
 5. Verlaging leeftijdsgrens jongste kind voor niet-inkomensafhankelijke deel alleenstaande-ouderkorting.
 6. Geleidelijk schrappen uitzonderingen uitbetaling algemene heffingskorting.
 7. Aanpassing doorwerkbonus.
 8. Afschaffing kindertoeslag heffingvrije vermogen in box 3.
 9. Nieuwe renteregeling.
 10. Wijziging (her)bestedingsreserve.

Wetsvoorstel uitwerking autobrief

 1. Jaarlijkse neerwaartse bijstelling CO2–schijfgrenzen BPM.
 2. Vervallen vrijstelling MRB zeer zuinige personenauto’s per 1 januari 2014.
 3. Jaarlijkse neerwaartse bijtelling CO2–grenzen voor bijtelling loon-/inkomstenbelasting.

De plannen die voor 2012 bekend zijn.

De onderstaande plannen lekken langzaam uit. Deze plannen moeten nog wel worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. De genoemde plannen kunt u vinden in diverse stukken van de Staatssecretaris (onder meer Staatssecretaris van Financiën, 9 juni 2011, nr. AFP2011/364 M).

De eenmanszaak, VOF of maatschap

 1. Er komt een vaste basisaftrek voor ondernemers (in plaats van zelfstandigenaftrek, etc.).
 2. Regeling voor innovatieve ondernemers.
 3. De nieuwe wet personenvennootschappen komt niet per 1 januari 2012, maar later.
 4. Aanpassing huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk.

De B.V. en alle bedrijven

 1. Belastingtarief voor de Vennootschapsbelasting gaat van 25,5% naar 24% (tot € 200.000: 20%).
 2. Excessieve renteaftrek door overname holdings wordt beperkt.
 3. De kosten voor kinderopvang gaan omhoog.
 4. Nieuwe regeling bedrijfsauto´s.
 5. Nieuwe BTW-regeling voor reisbureau´s.

Inkomstenbelasting

 1. Aanmerkelijk belang bij mensen die wonen in het buitenland wordt aangepast.
 2. Spaarloon- en levensloopregeling worden geschrapt en hiervoor in de plaats komt een nieuwe regeling (de vitaliteitsregeling).
 3. Aanpassing hoogte heffingsrente en invorderingsrente.
 4. Herziening regelingen kinderopvang.
 5. Nieuwe regeling om werken te stimuleren.
 6. Toeslagen worden op verschillende punten aangepast.
 7. Nieuwe regeling voor bedrijfsauto´s. Vermoedelijk geen rittenregistratie meer, maar een simpele verklaring van de werkgever, die deze dan moet controleren.

Wijzigingen voor ondernemers per 1 juli 2011.

Een aantal wijzigingen zijn reeds per 1 juli 2011 ingevoerd, hierbij een verkort overzicht:

 1. Deeltijd WW is afgeschaft.
 2. Inhuren van werknemers van buiten de EU wordt lastiger en duurder.
 3. De verklaring van geen bezwaar voor het oprichten van een nieuwe B.V. of N.V. is afgeschaft. Het ministerie van Veiligheid en Justitie toetst op de achtergrond de integriteit van de bestuurder / oprichter. 
 4. Het lage BTW-tarief bij renovatie, verbouwing of herstel van woningen is verlengd tot 1 oktober 2011. De woning moet ouder zijn dan 2 jaar, de werkzaamheden moeten vóór 1 juli 2011 zijn opgestart (maak foto's en zorg dat de administratie van de aannemer dit ook kan aantonen) en vóór 1 oktober 2011 zijn opgeleverd.
 5. De kantonrechter behandelde zaken tot € 5.000, dit is verhoogd tot € 25.000. Bij de kantonrechter heeft u geen hulp van een advocaat nodig, dit voorkomt (onnodige) kosten.
 6. In uitzonderingsgevallen wordt er een tewerkstellingsvergunning verstrekt aan werknemers die woonachtig zijn buiten de EU / EER en uit Bulgarije en Roemenië.
 7. De overdrachtsbelasting gaat tijdelijk (tot 14 juni 2012) van 6% naar 2%.

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte