Eindejaarstips 2013 DGA

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
17-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Eindejaarstips 2013 DGA

Stel een dividenduitkering of de verkoop uit tot 2014!

In 2014 is er namelijk een tijdelijke verlaging van het box 2 tarief naar 22%. Dit geldt tot een belastbaar inkomen van € 250.000 uit aanmerkelijk belang. Dit betekent dat u maximaal 3% van € 250.000 kunt besparen, dat is dus maximaal € 7.500.
Fiscale partners kunnen elk gebruik maken van 22% over de eerste € 250.000. Daarnaast is het uitstellen van de dividenduitkering voordelig, omdat u box 3 heffing voor een jaar bespaart. Dit kan u maximaal € 3.000 opleveren (1,2% van € 250.000).

Beperk of voorkom 16% werkgeversheffing

Als een werknemer (of DGA) een salaris geniet dat hoger is dan € 150.000, moet er over het meerdere een extra werkgeversheffing worden toegepast. Dit kan op vele manieren, een paar voorbeelden:

  1. 30% regeling;
  2. salaris via buitenland genieten;
  3. aandelen of aandelenopties;
  4. uitstellen bonus;
  5. extra pensioen.

Bereken de werkkostenregeling

Vanaf 2015 moet uw bedrijf over naar de werkkostenregeling. Bereken in overleg met uw fiscaal jurist of de werkkostenregeling voor uw bedrijf zinvol is.

Renseigneringsplicht hypotheek bij eigen B.V.

Vanaf 2013 moet u een lening met uw eigen B.V. voor uw eigen woning specifiek opgeven bij de Belastingdienst. De rente is alleen nog aftrekbaar als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De regeling geldt niet voor reeds bestaande hypotheken waarop niet hoeft te worden afgelost (oude hypotheken).

Hypotheek oversluiten naar B.V.

Steeds meer DGA's sluiten hun hypotheek bij de bank over naar hun eigen B.V. Voordeel is dat u de rente aan uzelf voldoet en de B.V. over zijn geld een redelijk rendement maakt. Binnen bepaalde marges kunt u ook nog "spelen" met de hoogte van de rente en andere voorwaarden.

Pensioen B.V. met problemen

Als uw pensioen B.V. een slechte dekkingsgraad heeft, dan kunt u problemen krijgen met de Belastingdienst. Hier wordt in 2014 en daarna scherper op gelet. Bij een slechte dekkingsgraad (bijvoorbeeld pensioen B.V. met slechte beleggingen of vorderingen op de DGA) kan de Belastingdienst stellen dat er sprake is van afzien van pensioen, dit met vele nadelige fiscale gevolgen van dien.


Aanpassen pensioenbrief DGA vóór 1 januari 2014

Uw pensioenbrief moet worden aangepast aan de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP). De pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar en daarmee samenhangend wordt het maximale opbouwpercentage verlaagd. Zorg ervoor dat uw pensioenbrief vóór 1 januari 2014 wordt gewijzigd. Als dit niet vóór 1 januari is gewijzigd, is er sprake van een onzuivere pensioenbrief. Dit kan ertoe leiden dat u direct moet afrekenen over de totale pensioenaanspraak.


Inkeerregeling voor 1 juli 2014

Op grond van het Besluit van 2 september 2013 van de Staatssecretaris kunnen zwartspaarders hun (buitenlandse) vermogen tussen 2 september 2013 en 1 juli 2014 zonder boete aanmelden bij de Belastingdienst. Indien u uw vermogen meldt in de periode van 1 juli 2014 tot 1 juli 2015, is de boete 30% over de verschuldigde belasting. Melding na 1 juli 2015 brengt een boete van maar liefst 60% met zich mee. Indien u echter niet inkeert en de Belastingdienst ontdekt uw vermogen, kan de boete oplopen tot 300% over de verschuldigde belasting.

Verliezen verdampen

Een verlies in 2013 is in beginsel alleen verrekenbaar met een winst uit 2012 (carry-back) en de winsten in 2014 tot en met 2022. Lukt dit niet, dan zijn de verliezen weg (geen fiscaal voordeel). Kijk even of u de verliezen binnen fiscale grenzen kunt sturen door bijvoorbeeld voorzieningen te laten vrijvallen, voorraden anders te waarderen, minder af te schrijven, etc.

De verliezen uit 2004 komen per eind 2013 te vervallen !

Hypotheek DGA bij eigen B.V.

Er is geld in uw bedrijf (de holding) en u hebt als DGA een lening bij een bank. Uw B.V. kan deze hypotheek (soms in fasen) overnemen waardoor u rente aan uw eigen B.V. zult moeten betalen. Dit kan fiscaal erg voordelig zijn. Sinds kort moet u de Belastingdienst wel op de hoogte brengen bij een dergelijke hypotheek via de eigen B.V. Deze regel geldt niet als u nog niet hoeft af te lossen op de hypotheek (oude hypotheken).

Voorlopige verliesverrekening

Als u in 2012 verlies heeft gemaakt en nu de aangifte Vennootschapsbelasting 2012 zou indienen, dan kunt u de inspecteur vragen om alvast 80% van het verlies te verrekenen met de winst uit 2011. Hiermee krijgt u sneller geld terug (liquiditeitsvoordeel).

Belastingschulden

Als u gebruik maakt van een betalingsregeling met de Belastingdienst, dan moet u invorderingsrente betalen. Deze rente wordt per 1 april 2014 verhoogd van 3% naar 4%, niet spannend maar wel goed om te weten.

Stamrecht opnemen

Heeft u een stamrecht in uw B.V. ondergebracht, dan kunt u dit stamrecht in 2014 gunstig ineens opnemen (heffing over 80% van het vermogen). U hoeft geen boete of revisierente te betalen. U bent niet verplicht om het stamrecht op te nemen.

Pensioen B.V. met problemen

Het komt steeds vaker voor dat een pensioen B.V. in zwaar weer zit, het pensioen kan niet of zeer lastig worden betaald. Als er sprake is van een onderdekking (dekkingsgraad minder dan 75%) door ondernemingsverliezen of beleggingsverliezen, dan mag het pensioen (eenmalig) deels worden afgewaardeerd. De voorwaarden zijn bijzonder streng en advisering is nodig. Als de dekkingsproblemen zijn ontstaan door dividenduitkeringen, bent u veelal kansloos.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte