Eindejaarstips 2012 DGA

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
21-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Eindejaarstips 2012 DGA

Hieronder diverse eindejaarstips voor de DGA voor 2012. Kort en bondig, zoals u van ons mag verwachten. Heeft u vragen, stuur deze dan gratis naar ons team van deskundigen.

 1. Dividend uitkeren: als u dividend wilt uitkeren, moet u sinds oktober 2012 rekening houden met de uitkeringstoets. Overleg dit met uw accountant of fiscaal jurist. Wellicht overwegen om uw B.V. om te zetten in een N.V., hierdoor kunt u veiliger dividend uitkeren.
 2. Rekening-courantschuld: in 2013 zal de Belastingdienst vaker en beter kijken naar een rekening-courantschuld van de DGA aan zijn B.V. Let erop dat u dit goed heeft vastgelegd.
 3. Voorlopige aanslagen: controleer uw voorlopige aanslag voor 2012 en 2013, als deze te laag is dan moet u deze corrigeren. De rente die u moet betalen als u te weinig heeft betaald zal vanaf 2013 hoger zijn.
 4. Voorzieningen: u kunt de winst van uw B.V. verlagen met het vormen van voorzieningen, het moment van winst nemen wordt dan uitgesteld. U kunt denken aan voorzieningen voor vakantiegeld, vakantiedagen, onderhoud, een feest, reorganisatie, debiteuren, etc.
 5. Debiteur die niet heeft betaald: vergeet niet de BTW terug te vragen bij de Belastingdienst.
 6. BTW commissarissen: tot en met 2012 bestaat er geen BTW-plicht voor commissarissen en leden van de Raad van Toezicht, mits ze maximaal 4 commissariaten hebben. Vanaf 2013 moeten commissarissen en leden van RvT wel BTW gaan rekenen.
 7. Werkkostenregeling: de belangrijkste tip is wel dat u eens kijkt of de werkkostenregeling voor u aantrekkelijk is. Van deze regeling wordt nog te weinig gebruik gemaakt. Wellicht in 2012 invoeren of in 2013 oppakken. Vanaf 2014 moet u over naar deze regeling en komen diverse onkostenvergoedingen te vervallen. De vrije ruimte wordt in 2013 verhoogd tot 1,6% (tot 2012 : 1,4%)
 8. BTW-aangifte: in de laatste BTW-aangifte moet u de correctieposten verwerken, de belangrijkste is de auto van de zaak. De regelgeving is in 2012 aangepast, overleg dit met uw fiscaal jurist.
 9. Levensloopregeling: deze regeling is in 2012 afgeschaft. Mensen met een bestaande levensloopregeling waar al geld op is gestort (minimaal € 3.000) kunnen nog deelnemen in 2012 en daarna. Als u gebruik maakt van de levensloopregeling, mag u geen gebruik maken van de spaarloonregeling, deze is thans ook afgeschaft.
 10. Auto van de zaak: koop een zuinige auto van de zaak maar overleg met uw dealer of de auto in 2012 nog onder dezelfde regeling valt.
 11. Krediet: maak gebruik van een slimmere wijze om krediet te krijgen. Er zijn 2 regelingen, namelijk de Garantie Ondernemingsfinanciering (vanaf € 1.500.000 financiering) en het besluit Borgstelling MKB kredieten (elke financiering tot € 1.500.000 financiering). De regeling wordt in 2012 voortgezet. Via deze regeling stelt de overheid zich borg, hierdoor is de bank eerder bereid om een financiering te verstrekken. Banken maken nog te weinig gebruik van de regeling.
 12. Vitaliteitspakket: deze regeling zou in 2013 worden ingevoerd, maar gaat niet door.
 13. DGA loon: normaal moet u € 42.000 aan salaris genieten, of het loon van de meestverdienende werknemer die geen aandelen in uw bedrijf heeft. Soms mag u het salaris lager vaststellen. Dit is lastig, maar onze partners kunnen dit met de Belastingdienst afstemmen. Stel gratis uw vraag onderaan dit artikel. In 2012 is een tweetal arresten van de Hoge Raad uitgesproken, hieruit volgt dat bepaalde DGA's (zoals medici en advocaten) hun salaris wellicht lager mogen vaststellen.
 14. Dividend: dividend uitkeren is voordeliger dan salaris uitkeren, tenminste meestal. Bekijk dus elk jaar of u het salaris kunt of mag verlagen. Een nadelig effect van het verlagen van het salaris is, dat u minder pensioen mag opbouwen. Wellicht kunt u het salaris verlagen omdat u minder bent gaan werken, uw onderneming krimpt of gewoonweg slecht draait, of als er voor uw functie in de markt lagere salarissen worden betaald.
 15. Pensioen: overweeg eens om te stoppen met pensioenopbouw. U kunt ook vermogen opbouwen in plaats van pensioen. Opbouwen is niet aantrekkelijk als uw pensioen wordt belast tegen 52%, winst kunt u immers uitkeren tegen zo'n 40%.
 16. Belastingvrije vergoedingen: loop de belastingvrije vergoedingen eens na. Hierbij kunt u denken aan: privé gereden zakelijke kilometers, mobiele telefoon, internet thuis, thuiswerkplek, auto van de zaak, etc. Voor meer tips, lees deze artikelen.
 17. Auto van de zaak: de bijtellingspercentages (0%, 14%, 20% en 25%) blijven tot 2016 in stand. Tot 1 juli 2012 zijn de  de CO2-grenzen voor het 14%-bijtellingspercentage en het 20%-bijtellingspercentage nog in stand gebleven, mits voordien afgesloten (maximale leaseperiode 60 maanden).
 18. 30% Regeling: voor in het buitenland geworven werknemers kunt u soms de 30% regeling toepassen. De regeling is in 2012 aangepast en hierdoor minder gunstig en minder snel van toepassing.
 19. Overeenkomsten: controleer of u alle overeenkomsten met uw B.V. op orde hebt. Denk hierbij aan managementovereenkomsten, pensioenovereenkomsten en leningsovereenkomsten. De rechter heeft recentelijk bepaald dat, als u geld uit uw B.V. leent en dit op een privé spaarrekening zet, het renteverschil moet worden gezien als inkomen (ter beschikking gesteld vermogen, belast in box 1).
 20. Schuld aan B.V.: over schulden aan uw B.V. die lager zijn dan € 17.500 hoeft u geen rente te berekenen.
 21. Lage winst: is de winst in uw B.V. structureel laag, dan kunt u overwegen om uw B.V. op te heffen en uw onderneming (zonder belastingen) om te zetten in een eenmanszaak of VOF. Even rekenen is wel van belang, voor € 500 euro kunt u een berekening laten maken door Jongbloed Fiscaal Juristen in Enschede.
 22. Thuiswerkende DGA: de DGA kan hiervoor een thuiswerkvergoeding van ruim € 1.800 ontvangen en daarnaast nog € 120 (beide bedragen per jaar) voor koffie en thee. Beide bedragen zijn belastingvrij.
 23. Kerstpakket: tot € 70 tegen tarief (eindheffing) van 20%, geen geld, enkel goederen of cadeau.
 24. Fiets van de zaak: geef belastingvrij een fiets van de zaak (maximale aankoopprijs € 749 en € 250 aan bijkomende zaken).
 25. Personeelsfeest: volledig belastingvrij.
 26. Producten uit eigen bedrijf: tot € 475 tegen (eindheffing) van 20%.
 27. Verhuiskosten:mits onder de regeling, kunnen de verhuiskosten worden vergoed, tot ruim € 7.500 volledig belastingvrij.
 28. Fiscale eenheid BTW: meestal vormen uw holding en werkmaatschappij een fiscale eenheid voor de BTW. Voordeel is de eenvoud (geen BTW op interne diensten of leveringen). Een belangrijk nadeel is dat de holding aansprakelijk is voor de BTW-afdrachten van de werkmaatschappij. Bij een faillissement komt er meestal nog een substantiële naheffing (en dus aansprakelijkheidsstelling van de holding).
 29. Giften en ziektekosten: ziektekosten, giften en scholingsuitgaven zijn soms aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Er geldt vrijwel altijd een drempel. Plan de uitgaven zorgvuldig. Sinds 2012 mogen giften aan culturele instellingen worden vermenigvuldigd met 1,25%.
 30. Hypotheekrente: de aftrek van hypotheekrente staat al jaren onder druk. U kunt de hypotheek ook via uw B.V. laten lopen, dit heeft vele voordelen. Daarnaast kunt u overwegen om hypotheekrente in 2012 voor 2013 vooruit te betalen (maximaal 6 maanden en na overleg en afstemming met uw hypotheekverstrekker). Naast wellicht een hogere aftrek wordt ook uw box 3 vermogen lager. Los daarnaast lage hypotheken af (dit kan u een voordeel opleveren).
 31. Banksparen: vanaf 2013 kunt u niet meer beginnen met een kapitaalverzekering eigen woning of een bankspaarregeling. Wilt u belastingvrij sparen, overleg dan met uw bank over het openen van een bankspaarrekening of een kapitaalverzekering eigen woning. Als u nog meer wilt sparen, dan is het verstandig om het bedrag in 2012 te verhogen, er zijn plannen om in 2013 een verhoging niet meer toe te staan.
 32. Box 3 vermogen: vroeger was de peildatum 1 januari 2012 en 31 december 2012. Nu wordt het vermogen per 1 januari 2012 en / of 1 januari 2013 bekeken voor de vaststelling van het box 3 vermogen. Investeer dus nog uit uw privévermogen in 2012 als u zaken nodig zou hebben.
 33. Salaris boven € 150.000: als u een hoog salaris zou hebben en dit salaris (bijvoorbeeld door een bonus) uitkomt boven de € 150.000, is het verstandig de bonus in 2013 toe te kennen. Over salaris boven € 150.000 moet de werkgever 16% extra eindheffing betalen.
 34. Belastingvrije bonus 2012: het is nog steeds mogelijk om belastingvrij een bonus uit te keren, denk hierbij aan € 1.815 voor de telewerkplek, belastingvrij vergoeden van de telefoon- en internetkosten thuis, reiskosten, etc.
 35. Werkkostenregeling: in 2012 of 2013 moet u zich eens verdiepen in de werkkostenregeling en uw werknemers hierover informeren. Vanaf 2014 kunt u bijvoorbeeld de abonnementen voor mobiele telefoons niet meer belastingvrij vergoeden.
 36. Pensioen B.V. met tekorten: als u een pensioen B.V. heeft dat tekorten heeft door slechte beleggingsresultaten, dan kunt u in 2013 eenmalig een korting doorvoeren op uw pensioen zonder dat u direct met de Belastingdienst moet afrekenen. De voorwaarden zijn strikt en u komt hiervoor in aanmerking per ingangsdatum van uw pensioen. Is het pensioen al ingegaan, dan komt er nog een overgangsregeling. U bespaart loonheffing over de verlaagde uitkering en 20% revisierente.
 37. Vertrekvergoeding: per 2013 moet over sommige vertrekvergoedingen een hoger tarief worden betaald. De werkgeversheffing op excessieve vertrekvergoedingen (hoger dan € 531.000) wordt verhoogd van 30% naar 75%.
 38. Doorwerkbonus: per 2013 komt er voor bepaalde werknemers (61-65 jaar) een nieuwe heffingskorting in de inkomstenbelasting. De regeling geldt als mensen doorwerken tot hun 66e (65,5 jaar), zij kunnen deels eerder met pensioen zonder dat dit financiële nadelen heeft.
 39. Korter WW-uitkering: vanaf 2014 gaat de WW-uitkering van uw ex-werknemers minder gunstig worden, namelijk maximaal 12 maanden. Als DGA heeft u meestal geen recht op een WW-uitkering.
 40. Eenvoudiger werknemers ontslaan: vanaf 2014 kunt u werknemers eenvoudiger ontslaan. U hoeft enkel advies te vragen bij het UWV. Het UWV geeft dan een advies (en geen vergunning meer). Ook bij een negatief advies kunt u mensen ontslaan. Bezwaar loopt dan via de kantonrechter en zal meestal gaan om de omvang van de ontslagvergoeding. Werknemers die langer dan 1 jaar in dienstbetrekking bij u zijn hebben recht op een budget van 25% van hun maandsalaris per dienstjaar, met een maximum van 4 maandsalarissen, dit is bedoeld voor omscholing etc.
 41. Lagere ontslagvergoeding: in 2014 gaat de maximale ontslagvergoeding omlaag, maximaal moet er 50% van het maandsalaris per dienstjaar worden betaald, dit met een maximum van € 75.000.
 42. Controleer uw WOZ-beschikking: veel woningen zijn in waarde gedaald, controleer de WOZ-beschikking die u begin 2013 ontvangt goed. Dit geldt ook voor uw bedrijfspanden. Bij bedrijfspanden heeft u voordeel bij een lagere waarde (i.v.m. afschrijvingen op bedrijfspanden).
 43. Motorrijtuigenbelasting (MRB): op tijd betalen anders vanaf 2013 direct een boete van € 50, die al snel oploopt.
 44. Ziektekosten: in 2014 stopt de fiscale aftrek specifieke zorgkosten.
 45. Kosten levensonderhoud kinderen: soms heeft u recht op aftrek inzake onderhoud van uw kinderen. In 2015 stopt deze aftrek.
 46. Belastingtarief: op termijn gaat het tarief voor de inkomstenbelasting omlaag. De derde schijf van de
  inkomstenbelasting gaat in 2014 van 42% naar 38%. De vierde, hoogste, schijf gaat van 52% naar 49%. Er valt dus meer inkomen in de derde schijf.
 47. Assurantiebelastingen: per 1 januari 2013 gaat de assurantiebelasting fors omhoog, namelijk van 9,7% naar 21%. Onder de verhoging komt u niet uit, het is wel verstandig om uw verzekeringen eens door te nemen en te kijken of u alle verzekeringen nodig heeft resp. of de premies bij andere verzekeringmaatschappijen lager zijn. Er zijn verzekeringen waar geen assurantiebelasting voor geldt, de belangrijkste zijn: levensverzekeringen, ongevallen-, invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en ziektekostenverzekeringen.
 48. Alimentatie: als u als DGA partneralimentatie moet betalen aan uw ex-partner, dan moet u per 2013 het BSN nummer van de ontvanger in uw aangifte vermelden.
 49. Rente Belastingdienst: per 2013 wordt er door de Belastingdienst gerekend met één rentetarief, de zogenaamde wettelijke rente.
 50. Boete late aangifte: vanaf 2013 kan er een boete worden opgelegd voordat de aanslag is opgelegd.
 51. Afdrachtvermindering onderwijs: komt in 2014 te vervallen. Als alternatief komt er een (niet fiscale) subsidie voor leerwerktrajecten. In 2013 gaat de afdrachtvermindering met ruim 3% omlaag.
 52. Klassiekers: de klasssiekers  worden minder gunstig behandeld, nu heeft u nog een hogere bijtelling over de werkelijke waarde (dagwaarde) van de auto en hoeft u geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Dit wordt in de toekomst anders, waarschijnlijk in 2014. Eventueel kunt u als ondernemer in 2012 of 2013 wel sneller afschrijven over de oldtimer, immers de waarde zal dalen als de regeling doorgaat.
 53. Uitzenden: als u tegen betaling personeel aan derden ter beschikking stelt dan had u dit per 1 juli 2012 moeten melden bij de Kamer van Koophandel. Heeft u dit nog niet gedaan, doe dit dan alsnog.
 54. Bodembeslag belastingdienst : de belastingdienst krijgt een betere positie bij bodembeslag, de belastingdienst krijgt voorrang op leasemaatschappijenen andere schuldeiser. lees meer.
 55. Doorverkoop panden: de periode voor doorverkoop van woningen en bedrijfspanden gaat van 6 maanden naar 36 maanden. Vorenstaande wil zeggen dat als een woning of bedrijfspand wordt gekocht in de periode van 1 september 2012 tot en met 1 januari 2015 bij een volgende verkrijging (verkopen) binnen 36 maanden slechts over de meerwaarde overdrachtsbelasting is verschuldigd.
 56. Afschaffing Thin cap regeling: de zogenaamde thincap regeling in de vennootschapsbelasting ziet op een aftrekbeperking van rente. Deze regeling wordt in 2013 afgeschaft.

Andere interessante artikelen voor de DGA

Lees ook: DGA salaris 2015
Lees ook: Lager DGA loon
Lees ook: DGA - dividend of salaris
Lees ook: DGA beleggen


Meer weten van eindejaarstips 2012 dga

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte