Emigratie, lijfrente en pensioen

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
06-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Emigratie, lijfrente en pensioen

In sommige landen wordt er beperkt geheven over WAO-uitkeringen, lijfrenten of kapitaalverzekeringen. Mooie voorbeelden hiervan zijn Duitsland, Portugal en Spanje. In dit artikel een toelichting op de belastingheffing over lijfrenten, saldo lijfrenten en kapitaalverzekeringen. Laat u in voorkomende gevallen adviseren door een deskundige adviseur en stel hiertoe uw vraag via het deskundigenpanel.

Lijfrente en emigratie

De premies zijn in Nederland afgetrokken en Nederland zou dan ook graag heffen over de uitkering. Bij uw emigratie zal de Nederlandse overheid een zogenaamde conserverende aanslag opleggen. De aanslag hoeft niet te worden betaald. Bij een emigratie buiten Europa kan Nederland wel zekerheid vragen voor het bedrag van de conserverende aanslag. De heffing over uw lijfrente zal meestal in het buitenland plaatsvinden, mits u de lijfrente maar regulier tot uitkering laat komen en deze niet afkoopt, verpandt of aanpast. In 2009 waren er diverse arresten van de Hoge Raad (de zogenaamde 19 juni arresten), de wet is hierdoor aangepast. Er waren constructies (zoals door emigratie naar ander land) die ervoor zorgden dat Nederland niets kon met de conserverende aanslag.

Saldo lijfrente en emigratie

De saldo lijfrente kan een probleem opleveren bij emigratie. Het rentebestanddeel wordt dan ineens belast. Of deze binnen de conserverende aanslag wordt opgenomen, is niet geheel duidelijk. Naar mijn mening is dit wel zo.

Kapitaalverzekering en emigratie

Voor het rente-element wordt een conserverende aanslag opgelegd. Bij een kapitaalverzekering voor de eigen woning gelden bijzondere regels, edoch hieruit vloeit geen fiscale schade. De regeling is hooguit complex en afhankelijk van het verkoopmoment van uw woning in Nederland. U mag wel gebruik maken van de verhoogde vrijstelling van zo'n € 150.000.

Is de waarde van de verzekering hoger dan de vrijstelling, dan moet u belasting betalen over het rente-overschot. Direct belasting betalen is niet nodig, deze wordt opgenomen in de conserverende aanslag.


Meer weten van emigratie, lijfrente en pensioen

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte