Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
3 + 3 =

Quasi wettelijke verdeling

De quasi wettelijke verdeling is een slimme vorm van de wettelijke verdeling. Na het overlijden kan de fiscaal slimste vorm (besparing successie) worden ingevuld.

In de eerste 3 maanden na het overlijden kan men de wettelijke verdeling ongedaan maken. Deze termijn is relatief kort en kan via een quasi wettelijke verdelingstestament worden ingevuld en verlengd tot 8 maanden.

De wettelijke verdeling wordt in het testament uitgesloten waarna de langstlevende zelf een verdeling - die lijkt op de wettelijke verdeling - tot stand kan brengen.

Invulling quasi wettelijke verdeling

  • Vertrekpunt is de wettelijke verdeling.
  • De langstlevende wordt executeur zodat hij / zij zelf het testament kan afwikkelen.
  • Als dit fiscaal gunstig zou zijn, kan de langstlevende besluiten de wettelijke verdeling ongedaan te maken, mits de erfgenamen dit ook willen.
  • De wijzigingen moeten binnen 8 maanden worden afgewikkeld.
  • De langstlevende kan bepaalde goederen uit de nalatenschap halen (veelal tegen schulderkenning) dan wel het vruchtgebruik van goederen krijgen (soms met inbrengverplichting).

Nieuw erfrecht en quasi wettelijke verdeling

Hoewel niet alle notarissen en specialisten het hierover eens zijn, kan op basis van uitlatingen van de staatssecretaris gesteld worden dat meestal artikel 10 SW niet van toepassing is. Begeleiding door een deskundige is wenselijk omdat in sommige gevallen (bijvoorbeeld als volledige erfdeel wordt omgezet in vruchtgebruik) artikel 10 SW wel van toepassing zou kunnen zijn.


meer informatie over Quasi wettelijke verdeling

Samengevat:

>
>
>
>
>