Quasi wettelijke verdeling

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
30-04-2012
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Quasi wettelijke verdeling

De quasi wettelijke verdeling is een slimme vorm van de wettelijke verdeling. Na het overlijden kan de fiscaal slimste vorm (besparing successie) worden ingevuld.

In de eerste 3 maanden na het overlijden kan men de wettelijke verdeling ongedaan maken. Deze termijn is relatief kort en kan via een quasi wettelijke verdelingstestament worden ingevuld en verlengd tot 8 maanden.

De wettelijke verdeling wordt in het testament uitgesloten waarna de langstlevende zelf een verdeling - die lijkt op de wettelijke verdeling - tot stand kan brengen.

Invulling quasi wettelijke verdeling

  • Vertrekpunt is de wettelijke verdeling.
  • De langstlevende wordt executeur zodat hij / zij zelf het testament kan afwikkelen.
  • Als dit fiscaal gunstig zou zijn, kan de langstlevende besluiten de wettelijke verdeling ongedaan te maken, mits de erfgenamen dit ook willen.
  • De wijzigingen moeten binnen 8 maanden worden afgewikkeld.
  • De langstlevende kan bepaalde goederen uit de nalatenschap halen (veelal tegen schulderkenning) dan wel het vruchtgebruik van goederen krijgen (soms met inbrengverplichting).

Nieuw erfrecht en quasi wettelijke verdeling

Hoewel niet alle notarissen en specialisten het hierover eens zijn, kan op basis van uitlatingen van de staatssecretaris gesteld worden dat meestal artikel 10 SW niet van toepassing is. Begeleiding door een deskundige is wenselijk omdat in sommige gevallen (bijvoorbeeld als volledige erfdeel wordt omgezet in vruchtgebruik) artikel 10 SW wel van toepassing zou kunnen zijn.


Meer weten van quasi wettelijke verdeling

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte