Schenking € 100.000 voor woning mogelijk

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
21-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Schenking € 100.000 voor woning mogelijk

Met ingang van 1 oktober 2013 is de vrijstelling van de schenkbelasting verruimd. De bestaande vrijstelling van artikel 33, 5 SW geldt voor een schenking van ouders aan een kind tussen 18 en 40 jaar. Aan de kinderen in deze leeftijdsgroep kan eenmalig een verhoogde (of jubel-)schenking worden gedaan ter grootte van € 24.676. Daarnaast kan deze schenking eenmalig worden verhoogd tot € 51.407. De schenking moet dienen voor aflossing van een restschuld van een eigen woning.

Nu is de eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 tijdelijk verruimd van € 51.407 tot € 100.000. Dit geldt voor schenkingen die verband houden met de eigen woning: aankoop, verbetering of aflossing van een eigenwoningschuld. 

Vanaf 2017 mag u weer € 100.000 aan uw kinderen schenken, dit bedrag is nu ruim € 52.000 (cijfers 2015/2016)

De regeling met de verhoogde vrijstelling was er in het verleden ook al eens (2013, 2014) maar is in 2015 afschaft. De regeling komt dus in 2017 weer terug. De oude regeling was ruimer (moet ook aan derden), de nieuwe regeling geldt alleen voor uw kinderen (in een bepaalde leeftijdscategorie).

Tijdelijke verruiming vrijstelling van schenkbelasting

In het belastingplan is het wetsvoorstel tot verruiming van de eenmalig verhoogde vrijstelling opgenomen.

De voorwaarden en regels in het kort:

 • maximaal bedrag € 100.000;
 • niet alleen tussen ouders en kinderen, maar ook tussen willekeurige derden;
 • geen minimum en maximum leeftijd begiftigde;
 • voor aanschaf eigen woning of aflossing, verbetering en onderhoud; 
 • schenkingen door partners worden samengevoegd;
 • schenkingen aan meerdere begiftigden mogelijk;
 • ook schenking aan niet buitenlands belastingplichtigen en buitenlandse woning;
 • eerdere verhoogde schenkingen komen in mindering van de vrijstelling;
 • 180 dagenregeling niet van toepassing (schenken in zicht van overlijden is mogelijk);
 • ontbindende voorwaarde bij verbetering en onderhoud: aanwenden binnen twee kalenderjaren;
 • aangifte recht van schenking noodzakelijk met beroep op vrijstelling.

Wat te doen?

Moet u nu zomaar € 100.000 schenken of niet? Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de situatie van vele individuele gevallen. Daarbij gelden niet alleen fiscale omstandigheden. Houd er ook rekening mee dat ter zake van het geschonken bedrag voor een periode van maximaal 30 jaar het recht op hypotheekrente vervalt. Gewoon jaarlijks schenken kan dus best een goed alternatief zijn.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte