Holdingstructuur

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
05-05-2012
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Holdingstructuur

De holdingstructuur wordt in de praktijk vaak toegepast. Vroeger stelden notarissen: "één B.V. is geen B.V." De holdingstructuur, wat is dit eigenlijk?

Vertrekpunt

U kiest vanaf het begin van uw ondernemerschap of tijdens deze rit voor een B.V. In mijn praktijk komt dit regelmatig voor. U kunt zonder belastingheffing van uw eenmanszaak, VOF of maatschap de overgang naar uw B.V. handen en voeten geven. De overgang kost, inclusief notariskosten voor een holdingstructuur, advies, afstemming Belastingdienst / accountant, diverse overeenkomsten, ongeveer € 4.000. De holding is een B.V. die door u als eigenaar wordt opgericht. De holding B.V. richt dan vervolgens de werkmaatschappij B.V. op.

Voordelen holdingstructuur

De voordelen voor een holdingstructuur zijn evident, deze zijn:

  1. Verkoop: als de holding B.V. de werkmaatschappij B.V. verkoopt, kan dit zonder belastingheffing plaatsvinden, dit op grond van de deelnemingsvrijstelling. Als u de aandelen in privé zou houden, moet u direct 25% belastingheffing in box 2 betalen.
  2. Spreiding risico: uw onderneming wordt uitgeoefend in de werkmaatschappij B.V. Het geld dat u hebt verdiend wordt vervolgens zonder belastingheffing overgeboekt naar de holding B.V. Als uw werkmaatschappij B.V. aansprakelijk wordt gesteld of failliet gaat, is uw geld in de holding B.V. meestal veilig. Daarnaast is uw privévermogen afgescheiden van uw bedrijfsvermogen.
  3. Tariefsvoordeel: bij winsten binnen het concern die hoger zijn dan € 200.000 kunt u een tariefsvoordeel behalen. Tot € 200.000 winst per B.V. is het tarief 20%, en daarboven 25,5%. U moet dan geen fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting aangaan tussen de holding B.V. en de werkmaatschappij B.V.
  4. Management B.V.: meestal bent u in dienstbetrekking bij uw holding B.V. en wordt u op grond van een managementovereenkomst verhuurd aan de werkmaatschappij B.V. Tevens wordt dan het pensioen in de holding B.V. ondergebracht, het risico van vooroverlijden wordt veelal herverzekerd. Bij meerdere DGA's is dit ook praktisch omdat dan elke directeur een vaste beloning kan krijgen en vanuit deze beloning zelf kan bepalen hoe hij de management fee wil gebruiken (hoog salaris, kleine auto en goed pensioen, of anders).

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte