Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
6 + 2 =

Fiscale voorzieningen

Een onderneming mag diverse voorzieningen opnemen voor zaken die nog niet betaald zijn, maar in de toekomst (wellicht) moeten worden betaald. De basis hiervoor is gelegen in goed koopmansgebruik (artikel 3.25 Wet Inkomstenbelasting). We kennen 2 categorieën:

  1. kostenegalisatiereserve (verdelen van kosten en lasten, ex artikel 3.53 Wet Inkomstenbelasting);
  2. voorziening voor incidentele kosten.

Eisen voorziening

Volgens een nog steeds actuele uitspraak van de Hoge Raad (26 augustus 1998, rolnummer 33.417) moeten voorzieningen aan drie voorwaarden voldoen:

  1. Oorsprongeis: kosten vinden hun oorsprong in periode en bedrijfsvoering voor balansdatum.
  2. Toerekeningseis: kosten kunnen aan die periode worden toegerekend.
  3. Zekerheidseis: redelijke mate van zekerheid dat de kosten zich zullen voordoen (Hoge Raad 5 maart 1975).

Voor een kostenegalisatiereserve geldt bovendien het volgende:

  1. kosten leiden tot een piek in de uitgaven;
  2. kosten moeten (relatief) omvangrijk zijn (Hoge Raad 20 augustus 1980).


meer informatie over Fiscale voorzieningen

Samengevat:

>
>
>
>