Administratie verworpen en omkering bewijslast

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
17-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Administratie verworpen en omkering bewijslast

Als uw administratie door de Belastingdienst wordt verworpen, moet u aantonen dat de schatting van de Belastingdienst onjuist is.

Inleiding

De Belastingdienst kan uw administratie / boekhouding verwerpen als de vereiste aangifte niet is gedaan. Gevolg hiervan is dat de bewijslast wordt omgekeerd. Als de Belastingdienst het vermoeden heeft dat er sprake is van een onvolledige opbrengst of niet te controleren kosten, moet hij dit vermoeden onderbouwen. De boekhouding kan om diverse redenen worden verworpen:

  • geen verklaring voor een substantieel lagere winst;
  • vermogensvergelijking geeft een veel te lage privébesteding aan;
  • gebreken in de administratie, zoals ontbrekende facturen of een negatieve kas;
  • onderzoek bij derden waarbij deze info niet klopt met uw boekhouding;
  • administratie geeft niet voldoende inzicht in uw omzet en kosten.

Voldoet een administratie niet aan de wettelijke eisen, dan wordt deze gezien als niet deugdelijke grondslag voor de vaststelling van de winst en uw ingediende aangiften. De administratie wordt dan verworpen en de inspecteur stelt de winst volgens een schatting vast. De belastingplichtige moet vervolgens aantonen dat de schatting van de inspecteur te hoog is. Dit lijkt meestal onmogelijk, maar de praktijk en jurisprudentie bieden mogelijkheden.

Als vertrekpunt voor rechters geldt dat de administratie dusdanig ernstige gebreken moet vertonen, dat de winst of omzet onverklaarbaar laag is.

Contactpersoon

Als uw administratie wordt verworpen, heeft dat verregaande gevolgen. Laat u dan direct bijstaan door een fiscaal jurist, u kunt hiertoe een e-mail sturen aan de heer mr. Dennis J.B. Jongbloed

Gevolgen verwerpen administratie

De inspecteur zal een aanslag opleggen op basis van een redelijk schatting. U moet bewijzen dat de schatting van de inspecteur niet klopt (omkering bewijslast). U moet dit aantonen, dit is zwaarder dan aannemelijk maken.

Administratie

De administratie moet zo worden bijgehouden en bewaard, dat hieruit altijd de belastingheffing kan worden afgeleid. Volgens de Hoge Raad moet een restaurant daarvoor de detailgegevens van een bestelling bewaren. Het verdicht bewaren en deels verwijderen is volgens het Gerechtshof Arnhem (30 maart 2010) niet erg. Bij deze casus was de omzet veel lager dan de norm. De ondernemer had hiervoor een logische verklaring: een afhaalrestaurant is iets anders dan een normaal restaurant. Bij dit restaurant werkten ook nog 2 illegale mensen, dit deed verder niet terzake.

Uitspraken rechters

Er zijn veel procedures gevoerd over de omkering van de bewijslast. Als u dit overkomt, is een uitgebreid onderzoek van alle jurisprudentie noodzakelijk.

  1. Het niet bewaren van afrekenbonnen of zogenaamde z-aanslagen van een kassa is niet voldoende voor omkering van de bewijslast (Gerechtshof Arnhem 3 januari 2003).
  2. Het niet bewaren van de kladjes van de dagontvangsten is niet voldoende voor werping van de boekhouding (Gerechtshof Arnhem 1 februari 2005).
  3. Enkele gebreken in de voorraad en enkele gebreken in de kas zijn onvoldoende voor werping van de administratie (Gerechtshof Arnhem 22 december 2009).
  4. Het vertonen van enkele gebreken (verdicht bewaren bestellingen) bij een Chinees restaurant is onvoldoende voor omkering van de bewijslast (Gerechtshof Arnhem 30 maart 2010).


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte