Aangifte lastig? Hulp door erkende en ervaren belastingadviseur door heel Nederland?
Uw aangifte al vanaf € 95,-. Vraag vrijblijvende offerte aan

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
01-07-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Boete bij te laat indienen aangifte

De boete voor het te laat indienen van de aangifte is de laatste jaren fors verhoogd.

 1. Verzuimboete aangifte inkomstenbelasting/ erfbelasting : € 226 en bij tweede verzuim bijna € 1.000
 2. Veruimboete aangifte vennootschapsbelasting € 2.460.

Een verzuimboete wordt pas opgelegd nadat een aangiftebiljet en een aanmaning zijn verstuurd.

Na ontvangst van de aanmaning heeft u nog 10 dagen!!! Beide boetes lopen op tot € 4.920

Inleiding verzuimboete bij late aangifte

Als u uw aangifte inkomstenbelasting te laat zou indienen, krijgt u een boete van € 226. Doet u dit voor de tweede keer, dan is de boete zelfs € 984. Als u uw aangifte vennootschapsbelasting te laat zou indienen, is de boete zelfs € 2.460. Doet u dit voor de tweede keer, dan bedraagt de boete zelfs € 4.960.  Bij stelselmatig te laat indienen van aangifte bedraagt de boete € 4.960 (artikel 22 BBBB).

Te laat brief

De Belastingdienst moet u wel een redelijke termijn geven. Als u te laat bent, krijgt u nog een zogenaamd 10 dagen-briefje. Dit moet op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Als u wel op tijd was, maar de post heeft er te lang over gedaan, dan geldt de verzendtheorie; was u aantoonbaar op tijd, dan wordt de vertraging door de post u niet aangerekend.

Belastingtip boete 

De Belastingdienst moet aannemelijk maken dat het aangiftebiljet en de aanmaning door u zijn ontvangen resp. u hebben bereikt. Meestal zie ik dat rechters het voldoende vinden dat de Belastingdienst de verzending kan onderbouwen. Door de administratieve processen bij de Belastingdienst lukt dit niet altijd, vraag hier dus om als u een boete krijgt.

Boete

Er zijn verzuimboetes (artikel 67a AWR) en vergrijpboetes. De verzuimboete wordt opgelegd indien:

 • een aangifte niet wordt gedaan;
 • een aangifte te laat wordt ingediend;
 • de verschuldigde belasting te laat wordt betaald.

Onder een verzuimboete kunt u eigenlijk niet uit. U zou kunnen stellen dat er sprake is van AVAS (Afwezigheid Van Alle Schuld) of als er extreme omstandigheden zijn (uw adviseur of accountant ligt op de intensive care).

Een vergrijpboete is iets anders, deze wordt vastgesteld op basis van de mate van schuld. We kennen er drie:

 1. grove schuld: boete 25% (voorbeelden hiervan zijn onachtzaamheid, slordigheid, laakbaar gedrag, nalatigheid);
 2. opzet: boete 50% (voorbeelden willens en wetens handelen of nalaten waardoor te weinig belasting is geheven of wordt geheven);
 3. verzwarende omstandigheid: boete 100% (voorbeelden zijn zaken waarbij sprake is van herhaling, samenspanning, etc.).

Bij het vinden van zwart geld etc. kan de boete zelfs 300% bedragen. Er zijn ook bijzondere boetes, zoals het verzwijgen van privégebruik van de auto van de zaak. De boete bedraagt tenminste € 3.936, als u zaken vervalst of een vergelijkbaar strafbaar feit begaat, is de boete zelfs € 4.920. Er komt een aparte boetebeschikking waar u tegen in bezwaar en beroep kunt. De boete kan worden verminderd indien:

 1. de redelijke termijn is overschreden, bijvoorbeeld als een procedure te lang duurt of een aanslag laat wordt opgelegd;
 2. u geen geld heeft, als de belastingplichtige het simpelweg niet kan betalen;
 3. er een wanverhouding is tussen vergrijp, belastingbedrag en hoogte van de boete.

Bezwaren tegen de boete

Stel, u krijgt een boete en baalt hiervan. Wat kunt u dan doen? Er zijn meerdere mogelijkheden, in het kort een overzicht:

 1. Aanmaning: een boete kan pas worden opgelegd als de inspecteur aannemelijk kan maken dat het aangiftebiljet en de aanmaning zijn verstuurd en u hebben bereikt. Het onderbouwen van de verzending is voldoende maar veelal voor de inspecteur lastig (vanwege automatische processen). De aanmaning hoeft niet te zijn ondertekend (Gerechtshof 4 juni 2010).
 2. Geen schuld: soms kunt u een beroep doen op de AVAS (afwezigheid van alle schuld). De Hoge Raad heeft op 15 juni 2007 geoordeeld dat hiervan niet snel sprake is. Als u kunt aantonen dat u alles gedaan heeft wat in redelijkheid van u kan worden verwacht, is dit een stap in de goede richting.
 3. Spijt: een boete kan worden gematigd als u spijt of berouw toont, dit volgt uit het besluit dat over boetes gaat (paragraaf 6 lid 6 BBBB).
 4. Wanverhouding: een boete kan volgens het besluit dat over boetes gaat, worden verlaagd als er een wanverhouding bestaat tussen de boete en het verzuim (paragraaf 7 BBBB). De rechtbank in Arnhem heeft hier op 27 januari 2011 een uitspraak over gedaan. In deze procedure was de naheffingsaanslag vrijwel even hoog als de boete. Beide waren echter zo laag, dat dit geen maatgevende procedure is geweest.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte