FIOD-inval

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
16-05-2012
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

FIOD-inval

Bij de opstart van ons kantoor was ik regelmatig betrokken bij de begeleiding van een FIOD-inval. Het komt in de praktijk zelden voor dat de FIOD een bezoek brengt aan uw bedrijf. Het is echter wel verstandig dat u weet hoe u moet handelen.

Belangrijkste tip

De zwijger is sterker dan de spreker, dit is het uitgangspunt. De meeste mensen denken bij een FIOD-inval: “Ik heb niks fout gedaan.” Deze veronderstelling is prima, maar veelal is er meer aan de hand dan u overziet of kunt overzien. Zodra de FIOD bij u invalt, bel dan met uw accountant of nog beter, met uw fiscaal jurist. Zeg verder niks en geef aan dat de FIOD moet wachten op uw adviseur. Laat u geen woorden in de mond leggen en praat enkel over zaken die u uit eigen ervaring zeker weet.

Wanneer komt de FIOD?

Bij verdenking van een strafbaar feit of de medeplichtigheid hieraan komt de FIOD in beeld. Als u bezoek krijgt, dan bent u getuige of verdachte van een fiscaal delict / strafbaar feit. Het onderzoek start vaak vanuit een boekenonderzoek. Als de belastingambtenaar constateert dat u de schatkist heeft getild voor meer dan € 15.000, kan hij de FIOD informeren (particulieren € 10.000). Als u de drempel zou overschrijden, maar de schade van de schatkist is lager dan € 125.000, dan zal de FIOD meestal niet in beeld komen (tenzij bijzondere omstandigheden of onderdeel van een groter geheel, of als u een voorbeeldfunctie zou vervullen). De FIOD, Belastingdienst en officier van Justitie beslissen gezamenlijk of er een onderzoek wordt opgestart. De belangrijkste bevoegdheden van de FIOD zijn:

 1. betreden bedrijfspand;
 2. verhoren verdachte of getuige;
 3. administratie in beslag nemen.

Rechten

Tegen een FIOD-inval kunt u niet zoveel doen. Het is wel belangrijk dat de papieren kloppen en dat er juist wordt gehandeld. Een woning (of woon- / winkelpand) mag niet zomaar worden binnengetreden. Daarnaast mag de FIOD enkel ruimten betreden die redelijkerwijs voor hun taakvervulling nodig zijn. U heeft echter wel rechten, hierbij enkele tips:

 1. Vraag aan de FIOD-medewerker om zich te identificeren.
 2. Schakel een fiscaal jurist en / of advocaat in die ervaring heeft.
 3. Als verdachte bent u niet verplicht om antwoord te geven op de vragen van de FIOD-medewerker (de opsporingsambtenaar).
 4. Stel zoveel mogelijk vragen aan de FIOD-medewerker, zodat u weet waarom ze bij u op bezoek zijn.
 5. Voer gesprekken nooit alleen, zorg dat er iemand bij is. Maak ook zelf verslagen.
 6. Als het verhoor gaat plaatsvinden, zorg er dan voor dat u tussentijds (zeg per pagina) het verslag doorneemt.
 7. Let erop dat vragen voldoende duidelijk en helder zijn, geef geen antwoord op vragen die suggestief zijn of niet voldoende duidelijk.
 8. De FIOD zal zoveel mogelijk administratieve bescheiden willen meenemen, dit is uw computer, de ordners, papieren die los liggen, etc. Spullen die los liggen mag de FIOD direct in beslag nemen. De FIOD mag niet zomaar een kast openbreken, laat de kast dicht en overleg met uw advocaat.
 9. Voor sommige zaken (zoals binnentreden woning of openbreken kast) is toestemming van de officier van Justitie nodig. Vraag hiervan een schriftelijk bewijs.
 10. Als u verdachte bent mag u zwijgen, de FIOD moet u hierop wijzen (cautie). Het beste is om te zwijgen. Als beschuldigingen of vragen niet concreet zijn, vraag dan om een toelichting of geef geen antwoord. U heeft recht op een advocaat, vraag hierom. Schakel ook een ervaren fiscaal jurist in, hij kent het spel veelal van binnen en buiten. De verdachte moet enkel antwoorden op vragen die hij zeker weet en ook zelf heeft ervaren. Speculeren of info van anderen verstrekken is niet verstandig. Dus geef kort en bondig antwoorden op zaken die u uit eigen ervaring of wetenschap weet, het overige is niet interessant (wel voor de FIOD).
 11. Als getuige hoeft u geen medewerking te verlenen aan een FIOD-onderzoek, informatie moet soms wel worden afgegeven. Accountants, boekhouders en belastingadviseurs kunnen beter zwijgen, ze mogen veelal ook niks zeggen over hun klanten. De getuige moet wellicht wel bij de rechter een verklaring afleggen, edoch dit kan altijd nog.

Bron

Artikel van Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte