Boekenonderzoek ? Afspraak maken !
Schakel tijdig een fiscaal jurist in !

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Boekenonderzoek Belastingdienst

Een boekenonderzoek wordt meestal schriftelijk aangekondigd. Laat u begeleiden door een fiscaal jurist of belastingadviseur, dit in ieder geval bij het eerste gesprek en bespreking van het concept-verslag. Zorg voor goede spelregels en laat u informeren.

Wat wordt bij een boekenonderzoek onderzocht?

Een werkgever kan een boekenonderzoek van de Belastingdienst krijgen. De intensiteit neemt de laatste jaren toe en gemiddeld komt de Belastingdienst eens in de 7 jaar voorbij. Het kan een bedrijfsbezoek, derdenonderzoek of boekenonderzoek zijn. De Belastingdienst controleert meestal de loonheffing en omzetbelasting.

De werkgever / ondernemer is verplicht om mee te werken aan een boekenonderzoek. De controleur van de Belastingdienst zit er niet voor u, maar voor de belastingbetaler en de overheid, dit moet u zich realiseren. Het is echter wel verstandig om met de controleur te overleggen of u uw administratie slimmer of eenvoudiger kunt opstellen.

Bedrijfsonderzoek Belastingdienst

Bij een bedrijfsbezoek komt een werknemer van de Belastingdienst bij u op uw bedrijf op bezoek om informatie te vragen over uw administratie. Het gaat daarbij om de algemene lijn en niet om een specifieke aangifte. Er wordt hiervan een rapport opgesteld. U ontvangt enkel het openbare deel. Vraag daarna inzage in uw dossier, dit kan op grond van de algemene wet bestuursrecht.

Boekenonderzoek

Bij een boekenonderzoek krijgt u een brief waarin de Belastingdienst zal aankondigen wat er wordt gecontroleerd. Meestal zal dit de loonheffing en omzetbelasting zijn. De controle kent een aantal fasen:

 1. schriftelijke aankondiging boekenonderzoek;
 2. voorbereiding door de ondernemer;
 3. feitelijke onderzoek;
 4. eindbespreking met eventuele correcties;
 5. afwerking van de controle en concept-verslag boekenonderzoek;
 6. definitief verslag boekenonderzoek.

In fase 2, 3 en 4 is het verstandig een fiscaal jurist in te schakelen, u kunt hiertoe bijvoorbeeld contact opnemen met Jongbloed Fiscaal Juristen. De Belastingdienst wil vaak een digitaal bestand van uw administratie, de Belastingdienst zal dit computerbestand inlezen in hun eigen programmatuur. Dit is de zogenaamde auditfile.

Belastingtip: De Belastingdienst kan bij de ondernemer ook informatie verzamelen voor de belastingheffing van iemand anders (derdenonderzoek). De ondernemer is verplicht hieraan medewerking te verlenen

Spelregels boekenonderzoek

Gedraag u als een gastheer en bedenk: "bijen vang je met honing." De controleur moet zich ook aan spelregels houden:

 1. controle schriftelijk aankondigen;
 2. aankondigen wat wordt onderzocht;
 3. aangeven met wie mag worden gesproken;
 4. aangeven welke kasten en administratiezaken mogen worden ingezien;
 5. in het eindgesprek worden de bevindingen aangegeven.

    


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte