Onderzoek en toezicht Belastingdienst

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
17-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Onderzoek en toezicht Belastingdienst

Sinds enkele jaren krijgen bedrijven vaker bezoek van de Belastingdienst. Het kan hierbij gaan om een totaal of regulier onderzoek, maar steeds vaker zien wij dat er op specifieke onderdelen (loonheffing, auto van de zaak, WVA, BTW, etc.) wordt onderzocht. Het onderzoek kan "bij toeval" plaatsvinden, maar ook naar aanleiding van:

 1. Een onderzoek bij derden waar u in beeld bent gekomen.
 2. Een onderzoek van de FIOD.
 3. Een onderzoek door een klikbrief.
 4. Een risico-analyse in uw bedrijfstak.

Boekenonderzoek Belastingdienst

Voordat de Belastingdienst een controle gaat instellen, krijgt u een brief met de aankondiging voor het boekenonderzoek en de reden waarom dit gaat plaatsvinden. De FIOD doet dit niet, zij komen zonder aankondiging bij u binnen wandelen. In beide gevallen is de hulp en het advies van een fiscaal jurist wenselijk. De fiscaal jurist kan u helpen bij:
 1. Wat zijn uw rechten en plichten?
 2. Wat mag de Belastingdienst / FIOD wel en niet?
 3. Welke administratie moet u verzamelen en voor de Belastingdienst klaarleggen (en hoe)?
 4. Uw administratie op orde brengen en goed documenteren.
 5. Informeren van u en uw collega's / werknemers.

Oriënterend gesprek / openingsgesprek Belastingdienst

Meestal begint de Belastingdienst het boekenonderzoek met een oriënterend openingsgesprek. In dit gesprek wordt het boekenonderzoek doorgenomen en met u besproken hoe het onderzoek gaat verlopen en welke informatie ter inzage moet worden gelegd. Het is verstandig om bij dit gesprek een specialist / fiscaal jurist te laten aansluiten. De volgende zaken zijn van belang:

 1. Moet u de informatie verstrekken?
 2. Wat is de reden voor het boekenonderzoek van de Belastingdienst?
 3. Wie is het vaste aanspreekpunt voor de Belastingdienst?
 4. Wat mag de Belastingdienst wel en niet?
 5. Waar legt u de administratie neer (aparte kast / ruimte)?
 6. Mag de Belastingdienst afschriften meenemen van stukken of bestanden (enkel stukken die voor de Belastingheffing relevant zijn moeten worden verstrekt)?

Afsluiting boekenonderzoek

Een boekenonderzoek wordt afgesloten met een (concept) controlerapport. In dit rapport geeft de controleur zijn bevindingen van het onderzoek weer. Soms worden er correcties voorgesteld. Het is van belang om op dat moment de controleur te overtuigen van alle mogelijkheden om de correcties van tafel te krijgen, anders moet dit in de bezwaarfase plaatsvinden.

Boekenonderzoeken en horizontaal toezicht

Het kan ook zijn dat uw accountant of uw bedrijf ervoor heeft gekozen om onder horizontaal toezicht te vallen. In het convenant maakt uw bedrijf afspraken met de Belastingdienst over de wijze waarop u uw administratie-inrichting en de Belastingdienst gaat informeren. De interne beheersing van uw financiële processen en het informeren van de Belastingdienst hierover is hierbij van essentieel belang. Mogelijke discussiepunten of fiscale stappen binnen uw organisatie moet u voordien overleggen met de Belastingdienst. U speelt met open vizier en mag dus niet (optimaal) gebruik maken van fiscale mogelijkheden. In gemeenschappelijk overleg met de Belastingdienst zoekt u voor mogelijke fiscale twistpunten naar een oplossing.

Het afsluiten van een convenant met de Belastingdienst heeft dus voordelen (transparantie, duidelijkheid, onzekerheden oplossen) en nadelen (geen optimaal gebruik van mogelijkheden, veel tijd kwijt aan informeren Belastingdienst, etc.). Daarnaast kan de Belastingdienst of uw accountant een bedrijf onder druk zetten door een convenant op te zeggen. Een opzegging van het convenant zal bij de Belastingdienst diverse vragen oproepen.

Fiscale scan en boekenonderzoek

Wij maken regelmatig fiscale scan's bij bedrijven om mogelijke problemen bij een boekenonderzoek te voorkomen. Daarnaast kunnen wij u dan informeren over de mogelijkheden om belasting te besparen.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte