Schadevergoeding Belastingdienst

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
17-08-2011
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Schadevergoeding Belastingdienst

De Belastingdienst mag besluiten om aan een belastingplichtige een schadevergoeding of kostenvergoeding te betalen. Tot € 10.000 mag de Belastingdienst dit zelf beslissen (was € 5.000). Dit besluit is in 2011 aangepast. Het besluit is per 8 juni 2011 in werking getreden.

Bij een schadevergoeding kunt u denken aan de situatie dat een belastingplichtige een adviseur moet inschakelen om de gevolgen van een verzuim ongedaan te maken (bijvoorbeeld bij een aangifte). Dit betreft meestal fouten die samenhangen met een ondeskundige inspecteur of het automatiseringssysteem van de Belastingdienst. Vergeet niet om de Belastingdienst ook te vragen de opgelegde boeten en kosten te verminderen. Schakel voor een dergelijke procedure een fiscaal jurist in. Als partijen een compromis bereiken, wil dit nog niet zeggen dat er geen kostenvergoeding hoeft te worden betaald (Hoge Raad 22 september 2006 met rolnummer 41.422).

Schadevergoeding bij trage Belastingdienst

Als de Belastingdienst onredelijk lang wacht met het verstrekken van duidelijkheid over uw bezwaarschrift, aanslag, aangifte, verzoek om een standpuntsbepaling, etc., kunt u de Belastingdienst hiervoor aansprakelijk stellen. Dit kan via een dwangsom, maar ook door de Belastingdienst simpelweg aansprakelijk te stellen. Volgens een arrest van de Hoge Raad (10 juni 2011) kunt u immateriële schade claimen.

Kostenvergoeding Belastingdienst

In de bezwaarfase kunt u een kostenvergoeding aan de Belastingdienst vragen. De kostenvergoeding bedraagt € 218 per toegekende "punt". Bij een zeer lichte fout is de wegingsfactor 0,25 en bij een gemiddelde fout 1. Het kan ook zijn dat er sprake is van een zware (1,5) of zeer zware (2) fout. Bij een zeer zware fout is de vergoeding dus 2 x € 218 euro. Meestal wordt de wegingsfactor op 1 punt gezet. Het verschijnen bij een hoorzitting levert 1 punt op.

Let op!

U moet in uw bezwaarschrift wel om een kostenvergoeding vragen. Zie hier voor een voorbeeld bezwaarschrift.

Bijzondere gevallen

In bijzondere gevallen mag de inspecteur afwijken van de forfaitaire kostenvergoeding. Als de inspecteur een besluit neemt (of handhaaft) dat op dat moment duidelijk in strijd is met de wet of besluiten, kan de vergoeding hoger zijn (zie hiertoe ook Hoge Raad 4 februari 2011 met rolnummer 09/02123). U moet dan wel de bijzondere omstandigheden aanvoeren.

Schadevergoeding door rechter

Als de belastingrechter een beroep gegrond heeft verklaard, kan de belastingrechter - op verzoek van de belanghebbende - de inspecteur veroordelen een schadevergoeding te betalen (artikel 8:73 AWB). Dit betreft een extra / aanvullende schadevergoeding die naast de forfaitaire regeling voor kosten in bezwaar en beroep kan worden betaald, dit op grond van het besluit proceskostenvergoeding bestuursrecht. Eventueel kan de belastingrechter u voor de omvang verwijzen naar de civiele rechter. Een dergelijke vergoeding kan ook worden vastgesteld als de inspecteur het beroep intrekt (artikel 8:73a AWB).

Bron

Besluit schadevergoeding Belastingdienst


Meer weten van schadevergoeding belastingdienst

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte