Verrekenen BTW en loonheffing

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
17-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Verrekenen BTW en loonheffing

U moet loonheffing betalen en krijgt BTW terug. Meestal moet u eerst betalen en krijgt u maanden later een teruggave. Sinds kort kunt u beide belastingen via een formulier met elkaar verrekenen.

Verrekenen van belastingen door ondernemers

Ondernemers kunnen sinds kort loonheffing en omzetbelasting met elkaar verrekenen. U moet hiervoor een brief aan de Belastingdienst (de inspecteur) sturen met een verzoek om verrekening. De Belastingdienst heeft nu een apart formulier om deze verrekening beter en sneller te laten verlopen. U moet aan de volgende voorwaarde voldoen:

  1. U moet loonheffing betalen.
  2. U  krijgt omzetbelasting terug.
  3. U moet de aangifte loonheffing tijdig hebben gedaan.
  4. De aangiftetijdvakken moeten op dezelfde maand betrekking hebben.
  5. Als uw BTW tijdvak zou eindigen per 31 december, dan mag u deze ook verrekenen met de decemberaangifte voor de loonheffing.
  6. U mag geen andere openstaande belastingschulden hebben.

Formulier verrekening BTW en loonheffing downloaden

U kunt hier het formulier voor de verrekening downloaden.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte