Medicus en rechtsvorm

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Medicus en rechtsvorm

De meeste medici, zoals specialisten, huisartsen en tandartsen, oefenen hun onderneming uit in de vorm van een maatschap. De maatschap wordt de laatste jaren minder gebruikt, vele structuren zijn omgevormd naar een BV of cooperatie of CV.  De maatschap wordt automatisch (van rechtswege) omgezet in een openbare vennootschap.  Als de ondernemer / specialist niets zou veranderen, wordt hij hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de maatschap, dit is nu nog voor gelijke delen (dus 10 maten is 10%). Er zijn voldoende alternatieven, de belangrijkste zijn de B.V., de coöperatie en de LLP. In dit artikel een overzicht.

De maatschap

Vrijwel alle vrije beroepers oefenen hun bedrijf uit via de maatschap. De maatschap is een veel gebruikte en eigenlijk prima rechtsvorm, juridisch kunt u vrijwel alles regelen en fiscaal wordt er doorheen gekeken (transparant). Zowel een B.V. als een natuurlijk persoon kunnen dus lid zijn van een maatschap. De maten zijn aansprakelijk voor gelijke delen, edoch hieraan wordt meestal voorbij gegaan omdat de verzekering de schade wel zal dekken. De maatschap is een transparante samenwerkingsvorm en kan niet zelf een verplichting aangaan of een bedrijfspand kopen. Toe- en uittreden is een belangrijk onderdeel omdat dit regelmatig problemen op kan leveren. De maatschap moet nu wel in het handelsregister worden ingeschreven, vroeger was dit niet zo.

De coöperatie

De coöperatie kennen we eigenlijk het beste vanuit de agrarische sector of door de Rabobank. De coöperatie is een bijzondere vereniging die meestal wordt gebruikt binnen sectoren waarbij onder gezamenlijke naam producten worden gekocht of verkocht. In mijn huidige praktijk zie ik steeds meer sectoren gebruik maken van deze rechtsvorm, onder meer medici- en advocatenmaatschappen. Voordelen van de coöperatie:

 • aansprakelijkheid kan worden beperkt of uitgesloten;
 • eenvoudig en goedkope opzet (kosten ongeveer € 800);
 • statuten kunnen zeer ruim worden ingevuld;
 • oprichting door notaris zonder verklaring van justitie;
 • inschrijving bij handelsregister en publicatie cijfers;
 • fiscaal vriendelijk doordat omzetting fiscaal geruisloos kan en de deelnemingsvrijstelling veelal van toepassing is;
 • toe- en uittreding van leden is relatief eenvoudig;
 • coöperatie is zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, u kunt dus fiscale voordelen behalen door als privépersoon hierin te participeren.
 • omzetting in coöperatie meestal zonder belastingheffing;
 • coöperatie kan een fiscale eenheid vormen met onderliggende B.V., binnen internationale structuren wordt de coöperatie steeds vaker gebruikt als internationaal planningsinstrument;
 • fiscale advisering nodig, Belastingdienst is nog niet helemaal bekend met dit vehikel, opletten dat verlengstuk winst aftrekbaar is. Eventueel kunnen medici ook ondernemer blijven zonder DGA te hoeven worden.

Bij de coöperatie is het mogelijk dat het DGA-salaris kan gelden. Voor de meeste MKB-ondernemer kan dit een probleem geven, de LLP kan hiervoor een oplossing bieden.

Lees hier het artikel van Jongbloed Fiscaal Juristen over de coöperatie.

De B.V.

De B.V.-vorm is bekend, meestal wordt gekozen voor een eigen holding waarin de ondernemer-DGA een 100% belang heeft. Deze B.V. heeft dan aandelen in een werkmaatschappij, de vroegere maatschap. Ergens in 2010 of 2011 wordt de B.V. ook flexibeler, onder meer de € 18.000 startkapitaal is niet meer nodig. De B.V. in het kort:

 • De B.V. beperkt de aansprakelijkheid en wordt ook flexibeler.
 • Opzet via notaris van holdingstructuur kost ongeveer € 2.000.
 • Bij een B.V. heeft u naast de statuten ook een (uitgebreide) aandeelhoudersovereenkomst nodig.
 • Door de, deels notariële, afspraken is toe- en uittreding eenvoudiger dan bij een maatschap.
 • De B.V. is zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
 • Omzetting naar de B.V. meestal zonder belastingheffing.
 • Inschrijving bij handelsregister en publicatie cijfers.

De Limited Liability Partnership

De LLP komt overwaaien uit het Engelse recht. Op dit moment worden diverse vrije beroepsorganisaties omgezet in een LLP, het bekendste voorbeeld is Ernst & Young accountants. De LLP heeft alle goede kenmerken van de coöperatie en de B.V. en is qua oprichting goedkoper. De LLP is:

 • rechtspersoonlijkheid;
 • transparant voor de eigenaren, dus eigenaar kan kiezen of participeren via B.V. of als natuurlijk persoon;
 • flexibele inrichting;
 • aansprakelijkheid beperkt / uitgesloten;
 • de LLP is in Nederland en in Engeland ingeschreven, dit kan jaarlijks iets extra kosten opleveren.

De Belastingdienst heeft op duidelijk aangegeven dat de LLP als een transparant lichaam met beperkte aansprakelijkheid wordt gezien.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte