Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
6 + 10 =

Werkgeversbijdrage pensioen

Al hetgeen uit dienstbetrekking wordt genoten is loon, denk aan uw salaris, de auto, etc.

Voor pensioenen geldt een fiscaal vriendelijke regel die te weinig wordt benut, de omkeerregel. Wat er in de pensioenpot gaat is aftrekbaar en de uitkering is belast. Bijdragen van de werkgever zijn voor hem / haar aftrekbaar van de winst en vormen voor de werknemer geen loon. Een geweldige manier om een werknemer een beloning of bonus te geven op een fiscaal vriendelijke manier.

Voordelen pensioen voor werknemer

  1. Dotatie werknemer aftrekbaar.
  2. Dotatie werkgever belastingvrij.
  3. Uitkering veelal belast tegen een lager tarief.
  4. Uitstel van belastingheffing.
  5. Bij emigratie - afhankelijk van het woonland - geen of een beperkte heffing.

Voorwaarden pensioenopbouw

De overheid heeft heel strikte voorwaarden voor een pensioen opgesteld, dit zijn:

  1. Eindloon: opbouw maximaal 2% van het vaste jaarsalaris.
  2. Middelloon: opbouw maximaal 2,25% van het vaste jaarsalaris en sommige variabele beloningsvormen.
  3. Beschikbaarpremie: opbouw volgens leeftijdscategorie / carrièreverloop, hier is een staffel voor.


Pensioenleeftijd vervroegen

Hoewel er op dit moment wordt gesproken over een pensioenleeftijd van 67 jaar is de huidige leeftijd nog steeds 65 jaar. Via bijvoorbeeld een levensloopregeling, banksparen of een lijfrente kunt u dit echter wel vervroegen. U moet op uw 70e verjaardag met pensioen.

>
>
>
>