Het DGA-pensioen in de crisis

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
12-06-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Het DGA-pensioen in de crisis

Pensioen in eigen beheer kan niet meer worden opgebouwd !

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) die zijn pensioen in eigen beheer heeft opgebouwd, moet met de huidige crisis goed opletten. Het is voor de DGA verstandig om eens met zijn pensioenadviseur of verzekeringsdeskundige te overleggen over zijn rechten en de zekerheid voor toekomstige uitkeringen uit het pensioenpotje. Sinds 2014 zien wij dat steeds meer DGA's stoppen met de pensioenopbouw in eigen beheer.

De meeste DGA's hebben hun pensioen in beheer verzekerd. Dit wil zeggen dat er op de pensioendatum voldoende geld aanwezig moet zijn om het toegezegde pensioen te kunnen betalen. 

Grootste pensioenproblemen voor DGA

 1. Risico vroegtijdig overlijden is niet in B.V. gedekt dan wel voldoende verzekerd.
 2. Het geld voor het pensioen in eigen beheer wordt niet gereserveerd.
 3. Pensioen loopt ondernemersrisico, bijvoorbeeld voor belastingschulden (fiscale eenheid).
 4. Pensioenbrieven, notulen of vaste stukken zijn niet op orde.

Wat zijn de belangrijkste onderdelen en vragen voor een DGA?

Wat is er nu precies aan pensioen toegezegd en wat heeft dit voor gevolgen? Wat is op pensioeningangsdatum het opgebouwde pensioen? Is dit niet méér dan benodigd is?

 • Hoeveel geld is er op pensioendatum nodig voor een redelijk en toegezegd pensioen?
 • Is er een oplossing als er op pensioendatum niet genoeg geld is?
 • Is er genoeg geld of een verzekering voor het nabestaandenpensioen?
 • Wat zijn de gevolgen van een echtscheiding?
 • Hoe moet u met het pensioen omgaan bij emigratie?
 • Hoeveel pensioen krijg ik eigenlijk?

Terugblik pensioenen

Het pensioen voor de DGA is sinds 1999 gebonden aan strikte regels. In 2005 schreef de Belastingdienst zelfs verplichte pensioenbrieven voor. De pensioentoezegging moet worden nagekomen en elke handeling moet zakelijk zijn. Veel DGA's kozen voor een pensioen in de eigen B.V. (eigen beheer) en niet bij een verzekeraar. De  reden voor het pensioen  in eigen beheer is veelal:

 • de eenvoud,
 • het besparen van kosten; 
 • het geld blijft binnen de onderneming / B.V.; 
 • de onderneming bespaart vennootschapsbelasting.

De meeste DGA's zijn 'open geïndexeerd pensioen' toegezegd. Dit wil zeggen dat als het ingaat, dit volgens een index waardevast moet blijven. Welke index moet de DGA alsdan bepalen?

Pensioen bij verzekeraar

Op dit moment zijn er steeds meer DGA's die stoppen met pensioenopbouw en dit vanuit hun B.V. onderbrengen bij een verzekeraar. De redenen die hiervoor worden aangevoerd zijn:

 1. Pensioen is voldoende en valt volledig in de 52%-schijf, dividend uitkeren (44%) is dan voordeliger.
 2. Pensioen buiten de risicosfeer onderbrengen doet aan risicospreiding.
 3. Pensioen afstorten levert incidenteel een aftrekpost op, eventuele verliezen kunnen nu nog met 3 vorige jaren worden verrekend.
 4. Aansprakelijkheid binnen de B.V. neemt toe.
 5. Onderneming wordt nog een keer verkocht en pensioen wil ik dan extern hebben.

Geen geld op pensioendatum

Als er op pensioendatum onvoldoende geld aanwezig is om het pensioen uit te kunnen keren, is er een probleem. Men kan bij de Belastingdienst een verzoek indienen om een deel van de pensioenverplichting te laten vrijvallen. Mede gezien de kamervragen kunt u ervan uitgaan dat hier zorgvuldig en scherp naar wordt gekeken. De Belastingdienst zal vaak stellen dat het pensioen gewoon moet ingaan totdat het geld op is. Daarna zien we wel weer verder, wordt er dan gesteld. Schakel een pensioenspecialist in omdat de staatssecretaris van Financiën al eens heeft toegezegd dat de DGA onder omstandigheden ook mag kiezen voor een levenslang lager pensioen.

Er zijn ook mogelijkheden om tijdelijk een lager pensioen op te bouwen (variabiliseren). Hiermee kan de balans van de B.V. herstellen.

Nabestaandendekking

Als de DGA voor zijn pensioen komt te overlijden, is er meestal niet genoeg geld om het pensioen voor de nabestaanden  te dekken. Dit risico mag niet in de B.V. worden ondergebracht en moet extern worden verzekerd via een (dalende) risicoverzekering.

Conclusie

Pensioen in eigen beheer is de laatste jaren maatwerk geworden. Een gemiddelde accountant of fiscalist die dit niet dagelijk heeft bijgehouden moet hierover niet willen adviseren. Het is verstandig om eens per vijf jaar het pensioen in eigen beheer eens tegen het licht te houden. Het is verstandig de genoemde vragen door een specialist te laten beantwoorden.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte