Pensioen werknemer en fiscus

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
24-05-2012
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Pensioen werknemer en fiscus

Het belonen van een werknemer kan ook prima via een pensioen. Naast de auto van de zaak is dit één van de belangrijkste mogelijkheden om een werknemer te belonen. De belastingwetgeving biedt ruime mogelijkheden om pensioenopbouw mogelijk te maken. Ook biedt de belastingwet meer flexibiliteit en creativiteit om een pensioenregeling voor een werknemer in te vullen. Het kostenaspect speelt hierbij zeker een rol, temeer omdat de werkgever ook een pensioengat uit het verleden voor een werknemer kan oplossen.

Werknemers en werkgevers vinden een pensioen vaak complex. Een adviseur die werkt op basis van een uurtarief en de provisie teruggeeft aan de verzekerde en / of de provisie zou inbouwen in het pensioen, geniet dan de voorkeur.

Fiscale gevolgen

De bijdrage van de werkgever aan het pensioen van de werknemer vormt geen loon. De eigen bijdrage die de werknemer zelf moet voldoen is voor hem aftrekbaar van het loon.

Flexibilisering van pensioen

Bij een adviesgesprek kunt u meerdere onderwerpen behandelen. Hieronder een opstelling van de mogelijkheden om een pensioen te flexibiliseren en hier creatief mee om te gaan.

 • Pensioen maximaal 100% eindloon.
 • Pensioen mag variëren (100% - 75%).
 • Pensioen uitstellen tot 70 jaar.
 • Pensioen combineren met banksparen of lijfrente.
 • Inkoop oude dienstjaren.
 • Ruilen van een weduwen- (of wezen)pensioen voor een normaal ouderdomspensioen.
 • Mogelijkheid om bijvoorbeeld vanaf 55 jaar het salaris te verlagen, maar de oude pensioenopbouw voort te zetten.
 • Bij eerder pensioen de uitkering verlagen.

Cafetariamodel en pensioen

Als de werkgever de werknemer wil belonen voor een geweldige arbeidsprestatie, kan hij een bonus uitkeren. Wellicht is het verstandig om samen eens na te denken over een verbetering van het pensioen van de werknemer. De mogelijkheden zijn:

 • Spaarloon opbouwen en dit gebruiken voor pensioen.
 • Levensloop uiteindelijk omzetten in pensioen.
 • Eigen bijdrage werknemer voor bijvoorbeeld een ANW-hiaat, inkoop dienstjaren, aanvulling pensioen, etc.
 • Pensioen over niet vaststaande loonbestanddelen.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte