Buitenlandse dividendbelasting

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
03-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Buitenlandse dividendbelasting

In vroegere jaren zijn veel mensen vergeten om buitenlandse dividendbelasting terug te vragen, het ging om ruim 400 miljoen euro. Wanneer kunt u buitenlandse dividendbelasting terugvragen? Lees in dit artikel hoe u over de laatste 5 jaar de dividendbelasting alsnog kunt terugkrijgen.

Verrekenen dividendbelasting

Als u belegt in aandelen, fondsen, trackers, etc., dan ontvangt u waarschijnlijk jaarlijks dividenduitkeringen. Op een dividenduitkering wordt belasting ingehouden door degene die het dividend heeft uitbetaald. De ingehouden dividendbelasting staat op de opgave die u van uw bank of vermogensbeheerder ontvangt. De ingehouden dividendbelasting kunt u terugvragen / verrekenen in uw aangifte inkomstenbelasting. De dividendbelasting is dus een voorheffing / voorschot op de inkomstenbelasting (of vennootschapsbelasting). U kunt de teruggave verdelen met uw partner, de verhouding staat u vrij.

Buitenlandse bronheffing

De buitenlandse bronheffing op dividend bedraagt meestal 15%, dit kan echter per land verschillen. In deze lijst kunt u lezen hoeveel bronheffing er in het buitenland maximaal mag worden ingehouden. Als u geld uit het buitenland ontvangt, kan het zijn dat de buitenlandse belastingdienst een graantje meepikt van uw dividend. De tarieven en uw recht op teruggave zal per land verschillen, overleg dit eens met uw fiscaal jurist of bank. Het kost u tijd en moeite, maar soms kan het wel voordelig zijn. Meestal moet het verzoek op papier worden ingediend binnen een periode van 1 tot 3 jaar.

Als de ontvanger van het dividend een B.V. is, dan kan de dividendbelasting soms met de vennootschapsbelasting worden verrekend of als kosten worden genomen. Overleg dit met uw fiscaal jurist.

Vergeten dividendbelasting terug te vragen

Veel mensen vergeten de dividendbelasting in de aangifte in te vullen. U kunt de dividendbelasting dan alsnog terugvragen. De wijze waarop dit moet gebeuren, zal afhangen van de status van uw aangifte.

  1. Nog geen definitieve aanslag ontvangen: u kunt alsnog een nieuwe aangifte indienen, de Belastingdienst zal dan deze aangifte in behandeling nemen en rekening houden met de ingehouden dividendbelasting.
  2. Definitieve aanslag zojuist ontvangen: als de aanslag nog geen 6 weken geleden is opgelegd, kunt u bezwaar maken tegen de aanslag en melden dat u alsnog dividendbelasting wilt verrekenen. Een voorbeeld bezwaarschrift kunt u hier vinden.
  3. Aangifte is definitief afgewikkeld: u kunt een ambtshalve verzoek om vermindering indienen bij de Belastingdienst. U bent te laat, maar de inspecteur zal bij een evidente fout waarschijnlijk aan uw verzoek tegemoet komen. Via dit briefje kunt u maximaal 6 jaar terug (dus in 2020 tot maximaal 2015). Een voorbeeld verzoekschrift voor een ambtshalve vermindering kunt u hier vinden.


Buitenlandse dividendbelasting

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte