Heffingsrente

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
24-12-2014
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Heffingsrente

Aanslag te laat? Let op heffingsrente

Als een belastingaanslag later wordt opgelegd dan een bepaalde peildatum, wordt heffingsrente berekend (artikel 30f lid 1 Algemene Wet inzake Rijksbelasting) of vergoed (artikel 30g AWR). Bij te late betaling van een reeds opgelegde aanslag wordt invorderingsrente berekend. De heffingsrente wordt over belastingen geheven, niet over een boete. Heffingsrente wordt niet vergoed over verliesverrekening of bij middeling. Sinds 2010 valt ook de erfbelasting onder de heffingsrente, de schenkbelasting niet.

Sinds 2010 is de peildatum voor de berekening van rente 1 januari van het volgende jaar. Dit was in de periode 2006 tot en met 2009, 1 juli van het desbetreffende jaar. De heffingsrente (zie tabel) wordt per kwartaal vastgesteld, de rente loopt per eind 2011 op tot 3%.

Belastingtip

De Belastingdienst moet binnen 3 maanden na het indienen van een aangifte een voorlopige aanslag opleggen (dit volgens haar eigen beleid). Als de Belastingdienst dit niet doet, moet de teveel in rekening gebrachte heffingsrente worden teruggegeven, dit aldus een cassatieprocedure bij de Hoge Raad de dato 25 september 2009, nr. 07.13362).


Download

Bezwaarschrift tegen heffingsrente

Uitspraak Hoge Raad 25 september 2009

Tabel heffingsrente en invorderingsrente 1999 tot en met heden

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte