Aftrekbare kosten

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
17-01-2023
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Aftrekbare kosten

De aftrekbare kosten zijn de laatste jaren redelijk ingeperkt. De belangrijkste aftrekposten zijn:

 1. Hypotheekrente en erfpacht eigen woning;
 2. Lijfrentepremies;
 3. Ziektekosten;
 4. Giften;
 5. Alimentatie;
 6. Studiekosten;
 7. Kosten kinderen.

1. Hypotheekrente eigen woning

U moet een percentage van de WOZ-waarde (meestal 0,50% van de WOZ-waarde per 1 januari 2020) bijtellen. Van deze bijtelling mag u de hypotheekrente en wellicht diverse overige kosten aftrekken. Tip hierbij is dat u hypotheekrente mag vooruitbetalen en deze rente dan ook kunt aftrekken. Dit mag maximaal voor 6 maanden en dit doet u alleen als u incidenteel een hoger inkomen in een jaar hebt.

2. Lijfrentepremies

Als u een pensioentekort heeft, kunt u een lijfrente aankopen. De premie is aftrekbaar, maar een berekening is van belang. Een pensioentekort ontstaat door overuren, bonussen, auto van de zaak of pensioenbreuken. Een lijfrente kunt u via een spaarpot bij een verzekeraar of bank (banksparen) opbouwen. Voordelen voor banksparen zijn lagere kosten en het vermogen blijft een bezitting bij uw overlijden. Laat u wel een berekening maken of de premie voor u aftrekbaar is. Het voordeel van een lijfrente kan zijn dat u uw inkomen kunt verlagen, waardoor u wellicht aanspraak kunt maken op toeslagen.

3. Ziektekosten

Sinds enkele jaren zijn ziektekosten minder snel aftrekbaar. De mogelijkheden zijn beperkt, edoch de drempel is ook sterk verlaagd. De kosten zijn pas aftrekbaar als u deze ook echt heeft betaald en hiervoor dus geen vergoeding heeft ontvangen. De premies voor de zorgverzekering zijn sinds 2009 niet meer aftrekbaar.

Aftrekbare ziektekosten

De volgende ziektekosten zijn aftrekbaar:

 1. Ziektekosten van uzelf, uw partner of andere personen die bij u wonen (zoals kinderen tot 27 jaar, broers, zussen, ouders, etc.).
 2. Geneesmiddelen, medicijnen, hulpmiddelen, aanpassingen in uw woning, vervoer, dieetkosten, gezinshulp, extra kosten voor kleding en beddengoed en reiskosten voor ziekenbezoek. De kosten moeten wel op medisch voorschrift worden gemaakt.

4. Giften

De drempel voor de aftrek van giften is 1% van uw inkomen met een minimum van € 60 per jaar. Maximaal mag u 10% van uw drempelinkomen als giften-aftrekpost opgeven. Voor extra informatie hierover kijk hier.

5. Alimentatie

Als u gescheiden bent, moet u wellicht alimentatie betalen. De in 2015 daadwerkelijk betaalde partneralimentatie is aftrekbaar. Kinderalimentatie is niet aftrekbaar.

6. Studiekosten

Studiekosten zijn boven een drempel van € 250 aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting 2020. Maximaal mag u € 15.000 per jaar aftrekken.

Er gelden een paar voorwaarden, deze zijn:

 • Studiekosten voor u of uw partner.
 • Het moet om studiekosten voor een beroep gaan, dus niet voor een hobby.
 • De kosten voor de opleiding, vakliteratuur, boeken, schriften, computers (10% restwaarde in 3 jaar afschrijven).
 • Bewaar betalingsbewijzen.
 • U mag geen recht hebben op studiefinanciering.
 • Reiskosten en kosten voor de studeerkamer mag u niet aftrekken.

7. Kosten kinderen

Vanaf 2021 zijn kosten voor kinderen jonger dan 21 jaar niet meer aftrekbaar.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte