Middeling levert geld op

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
24-01-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Middeling levert geld op

Als uw belastbaar inkomen in box 1 schommelt, bijvoorbeeld door de aankoop van een woning of ontslag, dan mag u het inkomen over 3 opeenvolgende jaren gelijkelijk verdelen. Gevolg hiervan is dat u waarschijnlijk geld terugkrijgt.

Hoe werkt het?

Het inkomen over de afgelopen drie jaren telt u op en wordt gedeeld door drie. Vervolgens berekent u opnieuw de belastingen die u dan verschuldigd zou zijn, het verschil krijgt u terug. De berekening is vaak lastig, dus u kunt ook een brief naar uw eigen Belastingdienst sturen waarbij u de laatste drie aanslagen inkomstenbelasting als bijlage bijsluit. U verzoekt dan om toepassing van de middelingsregeling. U kunt ook even op internet zoeken, er zijn daar meerdere berekeningsprogramma's te vinden.

De voorwaarden

De voorwaarden voor middeling zijn simpel, deze zijn:

  1. De regeling geldt alleen voor box 1 inkomen.
  2. Periode van 3 aaneengesloten kalenderjaren waarbij u in Nederland belasting heeft betaald (het middelingstijdvak).
  3. Verzoek binnen 3 jaar nadat de aanslag van het laatste jaar onherroepelijk vaststaat.
  4. Stuur een berekening voor de middeling mee.
  5. Bij een negatief inkomen moet u het inkomen op nul stellen.
  6. De eerste € 545 krijgt u niet terug, alles daarboven wel.

Belastingtip

Let erop dat u het verzoek pas kunt doen als van alle betrokken jaren de aanslag inkomstenbelasting definitief is opgelegd. Pak wel de jaren met de grootste pieken en dalen qua inkomen. Voor de teruggave geldt een drempel van € 545.

Nieuws middeling

Er is een nieuw besluit (lees hier) waarin de staatssecretaris goed keurt dat het jaar van overlijden in het middelingstijdvak wordt betrokken.

Download

Voorbeeld berekening voor middeling.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte